اخبار ویژه

مطالب اخیر

تاریخ شفاهی ایرانیان - تاریخ شفاهی سپاهانتاریخ شفاهی ایرانیان - تاریخ شفاهی سپاهان
مصاحبه با آقای مهندس مسعود تابش بازیکن دهه چهل و پنجای شاهین و سپاهان، مربی و مدیرعامل باشگاه سپاهان
تاریخ شفاهی سپاهانتاریخ شفاهی سپاهان
مصاحبه تاریخ شفاهی با آقای برزمهری دروازبان تیم شاهین( سپاهان) اصفهان دهه سی و چهل
20190924082116_IMG_045120190924082116_IMG_0451
مصاحبه تاریخ شفاهی با آقای یاوری
تاریخ شفاهی ایرانیان - تاریخ شفاهی سپاهانتاریخ شفاهی ایرانیان - تاریخ شفاهی سپاهان
مصاحبه با آقای مهدی اخوان بازیکن شاهین و سپاهان دهه چهل و پنجاه و داور بین المللی فوتبال
تاریخ شفاهی سپاهانتاریخ شفاهی سپاهان
مصاحبه تاریخ شفاهی با آقای احمد جفاری بازیکن شاهین( سپاهان) دهه چهل و پنجاه و مربی سپاهان

کتاب ها

مقالات