پروین بیگ محمدی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷
کارشناسی: کارشناسی تاریخ دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۳

تاریخ محلی، ضرورت داشتن چارچوب

تاریخ محلی، ضرورت داشتن چارچوب ویلیام جرج هاسکینز (William Georg Hoskins)(1992-1908م)، مورخ محلی انگلیسی موسس نخستین دپارتمان تاریخ محلی انگلیس و اولین استاد تاریخ محلی دانشگاه لستر در انگلیس است...
پیوست‌ها
ویلیام جرج هاسکینز (William Georg Hoskins)(1992-1908م)، مورخ محلی انگلیسی موسس نخستین دپارتمان تاریخ محلی انگلیس و اولین استاد تاریخ محلی دانشگاه لستر در انگلیس است، بیشترین فعالیت هاسکینز در زمینه ی چشم انداز تاریخ است و کتابی در این زمینه با عنوان The Making of the English Landscape تالیف نمود که تاثیر ماندگاری در زمینه های تاریخ محلی و چشم انداز تاریخ و... داشت. در مقاله ای که تحت عنوان Local History: The Need for a Framework نگاشت، دلایل ضرورت داشتن چارچوب مشخص و متمایز برای تاریخ محلی را مورد بررسی قرار داده و در کتاب Local History in England چاپ گردیده که در زیر به شرح این مقاله پرداخته شده است.
در حالی که روابط بین تاریخ محلی و ملی در 35 سال اخیر تغییر پیدا کرده، اما نمی توان ادعا کرد که ماهیت روابط نسبت به سال 1952م خیلی دقیق تر فهمیده می شود. مقایسه جوامع مشابه کار راحتی نیست، اما مقایسه ی آن ها بر اساس روابط متقابل با یک چارچوب در سطح ملی امکان پذیرتر خواهد بود، اگر ما تلاش کنیم ایجاد همبستگی دقیق تری دربین تاریخ ملی ومحلی نسبت به زمان حاضرامکان پذیر خواهد بود.
دلایل متعدددی چه در حال حاضر و چه در زمان گذشته وجود دارد که چرا مورخان محلی انگلیس، اکنون به دنبال شناسایی چارچوب کلی و فراگیر و قابل انعطافی هستند که آن ها را قادر به ارائه اهداف مشترکی می کند که به طور گسترده درک شده اند. نخستین و اساسی ترین دلیل این است که با توجه به موضوع مورد مطالعه، از نظر جغرافیایی و موضوعی نیاز به یافته های متنوعی است که از آن طریق بتوان به روابط درونی پیوسته ای دست یافت. در حقیقت به نظر می رسد عدم داشتن چارچوب سوالات جدی در باب تمایزات موضوع به عنوان یک نظم آکادمیک مطرح می کند، سوالاتی که تکوین یافته اند و هنوز هم در حال تکوین یافتن می باشند.
دومین دلیل، مورخان محلی آکادمیک هستند که همواره میان یک نوع چارچوب و یا چارچوب دیگر فعالیت نموده و به نظر می رسد، توجیهی برای توقف فعالیت شان وجود ندارد. چارچوب خاص زمانی که چرخه های زندگی جوامع محلی اکنون در آن به چشم می خورد، چارچوبی است که براساس مناطق جغرافیایی و زیرمجموعه مناطق انگلیس فراهم شده است ومعمولا به شیوه های مختلف در اغلب متن های تاریخ محلی وجود دارد و نافذترین گزارشات تنوع ایالتی را در سطح اقتصادی نواحی نشان می دهد، علاوه بر آن چارچوبی از تاریخ اقتصاد بشری وجود دارد که تا حدی زیادی مرهون نمونه های ارائه شده توسط R. H. Tawneyغالبا ویژگی بارز دانشگاه لستر(Leicester school) این است که همواره اطلاعات نقشه برداری با ویژگی های اجتماعی-اقتصادی همراه شوند، این مسئله به این نکته اشاره دارد که هر کسی که به این شیوه آموزش پیدا کند، قادر به درک و بررسی تاریخ کلی هر مکانی، حتی یک منطقه ی ناآشنای انگلیسی از روی اسناد و مدارک خواهد بود.
سومین دلیل، این مسئله است که با توجه به گسترش و اشاعه ی ارتباطات تاریخ محلی در طول سال های 1960م این مسئله قابل بحث است که چارچوب های تعیین شده دیگر به اندازه ی کافی جامع نیستند تا شامل طیف جدیدی از عرصه ها با افزایش تاکید بر مسائل فرهنگی و اجتماعی باشند. موضوعاتی مانند جمعیت، خانواده، خویشاوندی و همسایگی، آموزش و مذهب، آیین مذهبی و خرافات، به طور برجسته ای بیش تر از قبل مطرح شدند، چرا که جوامع شهری و روستایی به عنوان نهادهایی اجتماعی در بافت تغییرات اجتماعی-اقتصادی گسترده نیاز به دیده شدن دارند و مطالعات چنین جوامعی ممکن است باوجود عدم داشتن چارچوب جامعه شناختی صورت بگیرد.
علاوه بر اینکه به سه دلیل نیاز به داشتن چارچوب برای مورخ محلی انگلیس ضروری است، یک دلیل چهارمی نیز در اینجا مطرح است و آن این است که بدون داشتن چارچوب مشخص درمورد موضوع، عرصه ی مطالعه ممکن است کمتر مشخص و متمایز باشد. زمینه های بررسی تاریخ محلی تاکنون به سمت تخصصی تر شدن سوق پیدا کرده از این دیدگاه لازم است از مهارت های در حال گسترش و جامع باستان شناسی، پیشرفت های چشمگیر، برای مثال در معماری های محلی و اخیرا در باستان شناسی صنعتی یاد کنیم. در قالب رابطه ی انسان با محیط، امروزه تحلیل های دقیق مکانی از سوی جغرافیدانان مورخ، و متخصصان آمار با دقت زیاد رائه شده است. تاریخ طبقه ی کارگر، تاریخ زنان، و تاریخ شفاهی نشان دهنده ی رشد مطالعات مردمی است. در عرصه های جدید تاریخ محلی، نیاز به تاکید بر دو عرصه ی متمایز وجود دارد، مطالعه تاریخ شهری و تاریخ زمینی(به ویژه تاریخ کشاورزی) . حوزه ی کاری پژوهشگران این عرصه ها تنها در قسمت هایی به هم شباهت دارد، همچنین در هرکدام از زمینه های مورد مطالعه تاریخ محلی، معمولا مورخان محلی تمایل شدیدی دارند به این که انجمن یا مکانی مانند آزمایشگاه داشته باشند که در آن به سنجش نظریه، یا بررسی و مطالعه ی مفاهیم گسترده تخصصی مانند جرم و جنایت بپردازند. حتی مورخان عمومی با تمایلات جامعه شناختی توانسته اند تصورات و مفاهیم جوامع قرون وسطی و جوامع روستایی مدرن اولیه را مجزا نمایند.
در نگاه نخست به نظر می رسد که مورخان محلی آکادمیک و مورخان عمومی که کمتر علاقمند نسبت به موضوع های ملی در سطح محلی هستند، به این نقطه رسیده اند که تفاوت های بین آن ها به طور آشکارا قابل تمیز می باشند. نیاز به گونه ی تازه ی از چارچوب نظری درمقابل یافته های عجیب مورخان محلی ممکن است، غیر قابل انکار باشد، طبیعت چارچوب باید درست بر موضوع تمرکز کند. این مسئله نشان می دهد که ما راهی جز برگشتن به اولویت مطرح شده توسط فینبرگ( H .P.R. Finberg ) نداریم، این مورخ محلی می گوید: «بهتر است به ماهیت های اجتماعی اهمیت داده شود تا به مناطق» هریک از این ماهیت ها که شاید توسط فینبرگ H .P.R. Finberg) ) به عنوان یک جامعه معرفی شده به این معنی است که: «مردمی در یک ناحیه با مرزهای محدود و تعریف شده ساکن شده و در فکر و عمل همبستگی داشته و احساس تعلق خاطر به یکدیگر دارند در تمیز با بیگانگانی که به آن جا تعلق ندارند». این تعریف که به طور وسیعی تفسیر شده، شاید تنها شامل شهر ها و روستاها نیست بلکه ساکنان نواحی مانند Forest of Dean یا حتی، در سطح اجتماع، ایالت را نیز شامل شود. این تعریف دلالت بر این دارد که اهمیت اساسی برای موقعیت مطالعات مورخان محلی انگلیس در ابعاد تاریخی ملی وجود دارد و حتی خود فینبرگ (H .P.R. Finberg ) در هنگام تعیین مرز و قلمرو مجزای تاریخ محلی، از منطق تعیین موقعیت پیروی نمی کند، به هرحال ممکن است ما با او موافق باشم که کانون های اولیه تاریخ محلی، مردم ساکن جوامع متمایز در سطوح پایین تر و کوچکتر نسبت به ملت به عنوان یک کل هستند، به طوریکه تاریخ محلی تاریخ اجتماعی است-یا بهتر است نباشد-به جز در روش اولیه. موضوعی که در اینجا مطرح است این است که مورخان به شکل فراگیر و گسترده ای به مسائل اقتصادی، اجتماعی، آماری، نقشه برداری یا هرنوع دیگر از موضوعات تاریخی می پردازند. مطمئنا رویکردهای اجتماعی درباب مطالعه ی نواحی، روستا و شهر وجود دارد و ابزارهای تاریخ اجتماعی جدید به شکل گسترده ای پیچیده می باشند، بنابراین تاریخ محلی انگلیس می بایست به شکل برجسته ای بیان شود.
تاریخ محلی انگلیس همانطور که از عنوانش بر می آید در مفهوم گسترده، بهتر است به عنوان یک شاخه ی تخصصی از تاریخ اجتماعی ملی دیده شود. تاریخ محلی انگلیس، تاریخ نژادی نیست بلکه تاریخ مردمی است که موضوع اولیه مطالعه هستند. تاریخ محلی انگلیس تاریخ دولت-ملت نیست یا اینکه یک ماهیت فیزیکی داشته باشد که صرفا به خاطر تعریف و مطالعه به شکل مصنوعی بخش بندی شده باشد، بلکه تقسیم بندی محلی یا منطقه ای است به خاطر روشن نمودن نظام های گسترده اقتصادی-اجتماعی که منجر به تشخیص و تمیز تنوع و وحدت می شود، تاریخ پراکندگی اجتماعی و فرهنگی انگلیس است که با سازمان گسترده ی جامعه مرتبط است. اگر ما امیدواریم تخصصی شویم باید گفت که اهداف تاریخ محلی انگلیس در وهله ی اول می بایست کشف و ارائه ی ساختارهای میکرو (ریز)اجتماعی گذشته مکان ها و نواحی وسیع باشد، سپس به بررسی همبستگی های موجود بین ساختارهای میکرو ایالتی و بین آن ها و ساختارهای ماکرو فرهنگی و اجتماعی ملت انگلیس بپردازد. از طرف دیگر مورخ محلی انگلیس نمی تواند موضوعات مورد مطالعه اش را با چارچوب ملی جامعه ادغام کند. تفاوت بین تاریخ ملی و تاریخ محلی به ویژه از لحاظ اجتماعی تنها در موضوع-عنوان نیست بلکه تفاوت در ساخت، و وضعیت و موقعیت آن ها نیز هست.
این همان شناختی است که در فهم واقعیت ها و خصوصیات اجتماعی در شرایط محلی مناسب ریشه دارد و بر همین اساس همین امر فرصتی است برای مشاهده پیوسته فراز و نشیب ها از دیدگاه جزئی به کلی که روی هم رفته جایگاه مورخ محلی را از جایگاه مورخ عمومی متمایزمی کند. بدین منظور، باید تمایزات شیوه های تاریخ محلی را با دیگر شیوه ها مشخص کنیم. از آن جایی که مورخان شهری و سازمانی در ارتباط با ساختارهای اجتماعی انگلیسی هستند زمینه ی کاری آن ها نباید بیش تر از زیرمجموعه های تخصصی تاریخ محلی انگلیس باشد. زیرا این تنها در مفهوم جوامع مشابه است که یک ساخت قابل درکی از شهر و کشور عملی و ممکن به نظر می رسد، اگر این امر بخش اصلی تاریخ انگلیس را تشکیل می دهد، ساخت یک چارچوب عملی و ممکن در شرایط اجتماعی موارد ذیل را می طلبد؛ اولا ما باید به مقدار و حالتی که توجه مورخان عمومی اخیرا به جامعه ملی جلب شده است نگاه مختصری بیندازیم، سپس بهتر است به طور منطقی میزان رابطه ی میان موضوع مورد بررسی مورخین محلی با چارچوب های ارجاعی رابفهمیم.
+ آدینه ۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: