اخبار
گزارش کارگاه مردم شناسی و مردم ‌نگاری تصویری شیعه
با توجه به اهمیت مذهبی، فرهنگی - اجتماعی واقعه مقدس کربلا و همچنین اربعین حسینی و بازتاب این وقایع تاریخی در جهان اسلام و تشیع، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 آبان ماه 1395 کارگاهی تحت عنوان مردم شناسی و مردم ‌نگاری تصویری شیعه.. »ادامه
+ آدینه ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۹
خانم زمانه حسن نژاد در تاریخ 30 بهمن ماه 1395 از پایان نامه مقطع دکتری خویش دفاع خواهند کرد.  »ادامه
+ آدینه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۳
در آخرین روز بهمن جلسه دفاع پایان نامه مقطع دکتری تاریخ محلی برگزار می گردد.  »ادامه
+ آدینه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۳
جلسه دفاع پایان نامه دکتری آقای ولی الله مسیبی دانشجوی دکتری تاریخ محلی برگزار می گردد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۶

همایش زن در تاریخ محلی خوزستان، چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

آموزش تاریخ در مدارس، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

همایش «از قیام تا انقلاب»، دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

همایش آموزش تاریخ در مدارس، شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

مقالات
فتح نامه ایل ملکشاهی استان ایلام یکی از باسابقه ترین جایگاه های تمدنی نجد ایران محسوب می شود که همواره از ایالات مهم سلسله های تاریخی ایران قبل از اسلام بوده است. پس از ورود اسلام به ایران، و هم زمان با فرمانروایی آل بویه، سلسله های کردی بر منطقه ایلام و کرمانشاهان حکم راندند.. »ادامه
+ چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۶
نقش حکیمان جندی‌شاپور در انتقال حکمت دنیای باستانبه عالم اسلامی جندی‌شاپور به عنوان یکی از مراکز علمیِ عهد باستان، جدا از تدریس، پرورش دانشمند و تألیف کتاب، مرکزی برای جمع‌آوری و بایگانی منابع علمی (پزشکی، فلسفی، نجوم)، دنیای باستان بود. یکی از رشته‌هایی که در این دانشگاه در عهد خسرو انوشیروان تأسیس شد، حکمت و فلسفه بود.  »ادامه
+ یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۰
شاه غازی رستم باوندی قرن ها پس از ورود اسلام به ایران و انقراض ساسانیان، برخی سلسله های محلی که نسب خود را ساسانیان می رساندند به واسطه ی ساختار جغرافیایی حاکم بر طبرستان، در این ناحیه به حیات خود ادامه دادند. باوندیان از جمله ی این خاندان های محلی بوده اند که پس از اسلام در سه شاخه – به مدت 700 سال – حاکمیت آنها ادامه یافت »ادامه
+ دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۴
روزنوشت
دکتر زمانه حسن‌نژاد دکتر زمانه حسن‌نژاد، منابع مورد استفاده در این پژوهش همانند سایر پژوهش های تاریخی در دو گروه عمده ی منابع اصلی و فرعی قابل بررسی و نقد می باشد. مجموع منابع مورد استفاده در این پژوهش در چند دسته ی عمده ی اسناد، کتاب خاطرات، تاریخ های محلی، تحقیقات جغرافیایی، آثار نظری و ویژه نامه ها گنجانده شده اند. کتب متعددی در هر یک از زمینه های فوق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پژوهش های تاریخ معاصر مازندران می تواند مورد استفاده واقع شود که در ادامه برخی از آنان مورد اشاره و نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
 »ادامه
+ شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۶
سید رسول ابطحی سید رسول ابطحی، به دعوت دانشگاه تربیت مدرس تهران در روز چهارشنبه 1395/12/4 "دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان" با شرکت در کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران با محوریت نقد و بررسی آثار ایشان به معرفی کوتاهی از اندیشه های خود در حیطه ی تاریخ و جامعه پرداختند که در این روزنوشت، خلاصه ای از این سخنرانی با توجه به اینکه افکار و آرای ایشان صبغه ی کلی داشته و در هر دو حیطه ی تاریخ محلی و عمومی به کار می آید، بیان می گردد. »ادامه
+ آدینه ۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵
سمیه سادات سجادی سمیه سادات سجادی، اسناد برجای مانده در طول تاریخ گاه نمایانگر وضعیت تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دربردارندۀ بخشی از وقایع یک منطقه یا یک کشور هستند. اسنادی که در رفع ابهامات تاریخی و شناخت بهتر گذشته و گذشتگان نقش حیاتی و مهمی را بر عهده دارد. بخشی از این اسناد نتیجۀ سالیان مدید استقرار و اسکان سفرا و کنسول‌گران کشورهای متعدد اروپایی در ایران است.  »ادامه
+ شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۰۶

معصومه گودرزی، گذری بر مطبوعات شهرضا، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵

دکتر امیر آغایلی، پیوند جز یا کل، آدینه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵