وبینار تاریخ محلی

وبینار تاریخ محلی
دکتر مرتضی نورائی فارغ التحصیل تاریخ محلی دانشگاه منچستر انگلستان، استاد و عضو هئیت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان است. از اهداف ایشان فهم علمی صحیح از تاریخ محلی در ایران است تا بتوان نگرش‌های محلی را در قالب و مسیر نگرش ملی تعریف کرد. تاریخ محلی در وجه بین‌المللی بیش از آن‌که نظرگرا باشد، تاریخی عمل‌گراست.
نگرش علمی در تاریخ‌نگاری محلی ایجاد گفتمان بین مناطق مختلف است. در تاریخ نگاری محلی باید با نگاه طولی و عرضی به ویژگی‌های هر منطقه، شهر یا محله پرداخت. نگاه طولی از گذشته تاکنون است. اما نگاه عرضی با توجه به جوانب مختلف و نگاه به تمام مسائل کوچک و بزرگ یک منطقه است. از این منظر تاریخ محلی تاریخی جزء‌نگر است.
در این راستا عصارخانه شاهی برای آموزش و راهکاری بررسی نگاه و نگرشهای عرضی در مطالعات تاریخ محلی "وبینار نگرش عرضی تاریخ محلی در مطالعات شهری اصفهان" را با سخنرانی دکتر مرتضی نورائی، روز شنبه اول آذر ماه 1399 ساعت 18 برگزار می‌کند. از علاقمندان دعوت می‌شود برای حضور در وبینار به آدرس ذیل مراجعه نمایند. www.skyroom.online/ch/esf-farhang/assar
+ پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: