بررسی فعالیت‌های لازاریست‌ها در اصفهان در دوره‌ی قاجار
بررسی فعالیت‌های لازاریست‌ها در اصفهان در دوره‌ی قاجار
نوشته‌ی زیر مقاله‌ای است که اینجانب در خرداد 1398 (ژوئن 2019) در همایش «دین و الحاد در جوامع پلورالیستی» در دانشگاه نانت در شهر نانت فرانسه ارائه دادم.
بررسی فعالیت‌های لازاریست‌ها در اصفهان در دوره‌ی قاجار
فرستنده: دکتر سید رسول ابطحی
نگارنده: Seyed Rasoul Abtahi
نگارش: فروردین ۱۳۹۹
 میسیون‌های لازاریست فرانسوی، به عنوان یک جماعت کاتولیک مذهب، و همچنین خواهران نیکوکار سنت ونسان دوپل فرانسوی در اوایل قرن نوزدهم میلادی به منظور تبلیغات مذهبی کاتولیک در میان اقلیت مسیحی ایرانی وارد ایران شدند. در این راستا آنها در دوران قاجار به فعالیت‌های فرهنگی گوناگون در کشور از جمله اصفهان تا شروع جنگ جهانی اول پرداختند. اصفهان به علت منطقه‌ی مسیحی‌نشین جلفا مورد توجه آنان قرار گرفت.
  در این پژوهش، فعالیت‌های  آنها از هنگام ورود لازاریست‌ها به اصفهان (۱۲۵۶ق/ ۱۸۴۰م) تا شروع جنگ جهانی اول (۱۳۳۲ق/ ۱۹۱۴م) بررسی می‌گردد و به پرسش‌های زیر پاسخ داده خواهد شد: 
  ۱- لازاریست‌ها و خواهران نیکوکار سن ونسان دوپل چه فعالیت‌هایی در اصفهان انجام دادند؟ 
  ۲- لازاریست‌ها و خواهران نیکوکار در انجام فعالیت‌های خود با چه موانعی روبرو شدند؟ 
  ۳- دستاورد لازاریست‌ها و خواهران نیکوکار در اصفهان چه بود؟ 
  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میسیون‌های لازاریست و خواهران نیکوکار فرانسوی با هدف تبلیغ مذهب کاتولیک به انجام فعالیت‌های گوناگون فرهنگی اعم از برپایی مدارس، درمانگاه و غیره در اصفهان پرداختند. آنها در انجام این فعالیت‌ها با مخالفت اکثریت ارامنه‌ی جلفا و رقابت دیگر هیأت‌های مذهبی روبرو شدند. آنان اگرچه در رسیدن به اهداف مذهبی خود در بین مسلمانان با ناکامی مواجه شدند، اما توانستند با آموزش زبان فرانسه و علوم مدرن به ترویج آنها در میان مردم شهر کمک نمایند. خدمات بهداشتی - درمانی آنان نیز در ارتقاءِ سطح بهداشتی جامعه حداقل برای اقلیتی از مردم مفید بود.
  کلیدواژه‌‌ها: لازاریست، خواهران نیکوکار، اصفهان، فعالیت‌های فرهنگی، دوره‌ی قاجار 
 برای خوانش مقاله، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

+ آدینه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: