دکتر سید رسول ابطحی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مردان بیمار ایرانی: اهمیت بیماری به عنوان عاملی در تفسیر تاریخ سیاسی ایران جدید
نوشتار زیر معرفی مقالۀ «مردان بیمار ایرانی: اهمیت بیماری به عنوان عاملی در تفسیر تاریخ سیاسی ایران جدید» از دکتر امیرارسلان افخمی است. »ادامه
+ یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۲۳
اصفهان: شهر کودکان لهستانی
روزنوشت زیر معرفی کوتاهی از کتاب «اصفهان: شهر کودکان لهستانی» است. »ادامه
+ آدینه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۶
علل انقلاب مشروطه
معرفی مقالۀ «علل انقلاب مشروطه در ایران» از یرواند آبراهامیان »ادامه
+ دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۵
تصاویر غربی در ایران عصر صفوی و قاجار
روزنوشت زیر معرفی کوتاهی از یکی از آثار منتشر شدۀ پرویز تناولی است که می‌توان از آن به عنوان یک منبع تاریخی استفاده کرد. »ادامه
+ آدینه ۲۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۳
تغییرات شهری در ایران (1320- 1300 ش)
نوشتار زیر معرفی کوتاهی از مقاله‌ای تحقیقی درباره‌ی تغییرات شهری در ایران زمان رضاشاه است که به وسیله‌ی اینجانب به فارسی ترجمه و به تازگی منتشر شده است. »ادامه
+ آدینه ۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۷
مطالب پیشین

بغداد و اصفهان، یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

اسناد کنسولی انگلستان ، سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰

اصفهان و کاخ‌هایش، پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

در ظلِ سلطان، ظل‌السلطان و اصفهان ، پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

حاج محمدجعفر خوانساری، سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

سفرنامه و تاریخ اصفهان، پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

 
اطلاعات تماس
ایمیل: r.abtahi1387@yahoo.com
مطالب