مداخلات خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی آن در جنگ جهانی ‌اول
مداخلات خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی آن  در جنگ جهانی ‌اول
حضور و رقابت دولت‌های خارجی در ایران که از پیش از جنگ جهانی اول شروع شده بود، با آغاز جنگ و سپس اشغال ایران شدت یافت. در این میان، اصفهان نیز میدان رقابت سه قدرت روس، انگلیس و آلمان گردید و به اشغال نظامی روسها درآمد. حضور و رقابت نیروهای خارجی، که از حمایت طرفداران داخلی خویش برخوردار بودند، باعث تأثیراتی زیانبار در عرصه‌ی اجتماع و زندگی مردم شهر اصفهان شد که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
مداخلات خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی آن  در جنگ جهانی ‌اول
فرستنده: دکتر سید رسول ابطحی
نگارنده: سید رسول ابطحی- دکتر علی اکبر جعفری- دکتر مرتضی نورائی
نگارش: آذر ۱۳۹۷
چکیده
هدف: حضور و رقابت دولت‌های خارجی در ایران که از پیش از جنگ جهانی اول شروع شده بود، با آغاز جنگ و سپس اشغال ایران شدت یافت. در این میان، اصفهان که در مرکز جغرافیایی ایران و بر سر راه‌های تجاری قرار داشت، هم میدان رقابت سه قدرت روس، انگلیس و آلمان گردید و هم به اشغال نظامی روسها درآمد. حضور و رقابت نیروهای خارجی، که از حمایت طرفداران داخلی خویش برخوردار بودند، باعث تأثیراتی زیانبار در عرصه‌ی اجتماع و زندگی مردم شهر اصفهان شد.
روش تحقیق: سئوال اصلی مقاله این است که پیامدهای اجتماعی مداخلات خارجی‌ها برای مردم شهر اصفهان در دوران جنگ جهانی اول چه بود؟ در همین راستا سعی بر آن است تا با کاربست روش تحقیق تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده‌هاست پاسخی به این سئوال داده شود. 
یافته‌ها و دستاوردها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دخالت‌های نیروهای خارجی در اصفهان و رقابت‌های آنها با یکدیگر، عمدتاً تشدید کننده‌ی شرایط پیشین و نامناسب زندگی اجتماعی مردم شهر اعم از هرج‌ومرج، ناامنی و کمبود نان بود. لذا در این تحقیق برآنیم تا دخالت‌های نیروهای خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی این مداخلات را در زندگی مردم شهر در دوران جنگ جهانی اول با تکیه بر اسناد، خاطرات، سفرنامه‌ها و روزنامه‌ها با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. 
برای خوانش این مقاله فایل‌های بالا را دانلود نمایید.
+ پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: