کارگاه آموزشی تاریخ جایگزین

 کارگاه آموزشی تاریخ جایگزین
این گرایش در تاریخ نگاری درواقع پاسخی است: از سویی به چگونگی همگانی سازی آموزه های تاریخ، و از سوی دیگر به نیاز های برنامه ای جهت تقویت قوه تعقل، تفکر و نو آورانه اجتماعی. در این راستا یک پرسش اساسی مطرح است که چه چیز راه این فرایند را هموار و متمایز می کند: آیا راه دسترسی و تبین گذشه منحصر به روش مرسوم مورخین رسمی است؟
این گرایش در تاریخ نگاری درواقع پاسخی است: از سویی به چگونگی همگانی سازی آموزه های تاریخ، و از سوی دیگر به نیاز های برنامه ای جهت تقویت قوه تعقل، تفکر و نو آورانه اجتماعی. در این راستا یک پرسش اساسی مطرح است که چه چیز راه این فرایند را هموار و متمایز می کند: آیا راه دسترسی و تبین گذشه منحصر به روش مرسوم مورخین رسمی است؟ منظور مورخین رسمی تاریخنگاران دانشگاهی و آموزش دیده مکاتب مدرنیسم است. در راستای تولیدات نگرش تاریخ جایگزین یاید گفت اساسا محتوای رقیق شده تاریخی، در روایت های غیر رسمی ماندد رمان تاریخی، می تواند به خواننده خود ایده های متنوعی انتقال دهد، چه بهتر که قدری هم عینی باشد. عینی به منزله درگیری متن بامحتوای استنادی تاریخ هرچند کمرنگ. در اینحال بطور غیر مستقیم "روایتی رقیب" بر مسند فرض می نشیند. کمک گیری از رخداد های تاریخی در واقع تحریک ذائقه خواننده برای اهدافی اجتماعی در قالب های؛ فیلم نامه، رمان، داستان و غیره می تواند باشد. از اینرو در بزنگاه های تاریخی می توان مسیر رسمی را (درقالب مثبت تر و یا منفی تر) تغییر داد و آنرا دچار قوۀ تخیل آزاد نمود. بدین صورت راه دسترسی به گذشته جهت روایت متنوع را بازمی نماید. ایا می توان گذشته را در بند روشمند تاریخ نگارانه آکادمیک نگه داشت؟ عامه مردم بیشتر علاقه به نوعی روایت تاریخی دارند که بتواند آنها را در خلسه برون رفت از زمان حال به عوالم نه چندان غریب اما نه چندان بعید و یا جدی ببرد. نتیجۀ این خواست انتشار قوه تخیل در وادی سناریو و آینده بینی است: تاریخ آینده در گفتار غیر رسمی. گفتاری که بتواند پیوسته در کمک خرج روایت رسمی تاریخ تحریک ذائقه عمومی برای ترسیم جهان های بهتر، متنوع تر و در همه حال شنیدنی تر باشد. سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :
مسیرهای غیر رسمی بازانگاری گذشته
فرایند و برایند نظری تاریخ جایگزین
مطالعه موردی تاریخ معاصر
با هدف افزایش دانش نظری تکثر کارکرد تاریخنگاری در عرصه مخاطب یابی همگانی در قالب کار افرینی
و ارتقای مهارت عملی کاربست های اطلاعات در تبدیل به علم
بازآموزی، تقویت و توانمندسازی تقویت بنیه فنی دانش پژوهان تاریخ در عرضه متاع تاریخ و مخاطب یابی.
آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی
شرکت در این دوره برای پژوهشگران، دانشجویان رشته تاریخ و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.
مدرس و سخنران: دکتر مرتضی نورائی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مدت زمان دوره : 4 ساعت ( 2 جلسه 2 ساعته ) 2 روز. زمان برگزاری: روزیکشنبه و دوشنبه، ساعت14 تا 16 تاریخ: 6و7مهرماه 1399
هزینه این دوره: 1/000/000 ریال
هزینه ثبت نام (با تخفیف ویژه بخاطر شرایط اجتماعی): 800/000 ریال _ با تخفیف: 600/000 ریال _ دانشجویان پژوهشگاه: 400/000 ریال
علاقمندان به حضور در این کارگاه آموزشی آنلاین می توانند برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس Mata.ihcs.ac.ir و کانال تلگرامی @ihcsoe و مشاوره 88624485 و یا به صورت حضوری به آدرس تهران، بزرگراه کردستان، نبش بلوار صادق آئینه وند(فرعی 64) مدیریت ترویج دستاورهای پژ<هش های علوم انسانی مراجعه نماید. لازم به ذکر است از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گواهی معتبر برای شرکت کنندگان صادر می گردد.
+ یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: