تاریخ شفاهی، دکتر ولی الله مسیبی
تاریخ شفاهی، دکتر ولی الله مسیبی
کتاب «تاریخ شفاهی » نویسنده: دکتر ولی الله مسیبی ایران بهار تاریخ شفاهی است،تمام مراکزعلمی،صنعتی، فرهنگی و خدماتی کشور به یک شناسنامه و هویت تاریخی نیاز دارند بنابراین شفاهی کاران ایران راه طولانی در پیش روی خواهند داشت. پروژه تاریخ شفاهی مؤسسه اعتباری کوثر؛ از شهریور 1396 کلید خورد و بعد یک سال طبق قرارداد در شهریور 1397 به پایان رسید این کتاب شامل 41 مصاحبه با مدیران شعب مؤسسه
تاریخ شفاهی، دکتر ولی الله مسیبی
فرستنده: دکتر ولی‌الله مسیبی
نگارنده: دکتر ولی الله مسیبی
نگارش: مهر ۱۳۹۸
کتاب «تاریخ شفاهی » 
نویسنده:  دکتر ولی الله مسیبی
ایران بهار تاریخ شفاهی است، تمام مراکزعلمی، صنعتی، فرهنگی و خدماتی کشور به یک شناسنامه و هویت تاریخی نیاز دارند بنابراین شفاهی کاران ایران راه طولانی در پیش روی خواهند داشت.
 پروژه تاریخ شفاهی مؤسسه اعتباری کوثر؛ از شهریور 1396 کلید خورد و بعد یک سال طبق قرارداد در شهریور 1397 به پایان رسید این کتاب شامل 41 مصاحبه با مدیران شعب مؤسسه در 12 استان کشور، تهران، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، خراسان رضوی، گرگان، خوزستان، فارس، کرمان، قم، البرز و اصفهان انجام شد و پس از مراحل؛ پیاده سازی، پیرایش، ویرایش و تدوین در   306 صفحه و در یازده فصل نگارش درآمد.  خانم آزاده محمدی مدیرروابط عمومی مؤسسه مدیر برنامه ریزی، آقای علی رضا قیومی مدیر اجرایی و خانم مائده نیک سرشت به عنوان دستیار  مصاحبه کننده در مصاحبه ها شرکت داشتند. فصل اول به تاریخچه موسسه پرداخته شده است. در فصل دوم چگونگی راه اندازی شعب موسسه بررسی شده است. فصل سوم به فعالیت های مدیران در مدت مدیریت پرداخته شده است. فصل چهارم فرایند استخدام ها بررسی شده است. در فصل پنجم نظارت و ارزشیابی مورد مصاحبه قرار گرفته است. در فصل ششم فرایند جذب مشتری و مطالبات کوثر می باشد در فصل هفتم تجربه مدیران گفته شده است. در فصل هشتم طرح ها و قراردادها می باشد در فصل نهم چشم انداز آینده موسسه کوثر می باشد.در فصل دهم ویژگی های مدیران مورد مصاحبه بیان شده است و در فصل یازدهم به فرایند ادغام مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه پرداخته شده است. تاریخ شفاهی مؤسسه اعتباری کوثر عنوان الگوی عملی در تاریخ نگاری شفاهی می تواند مورد استفاده شفاهی کاران ایران قرار گیرد.   تماس با نویسنده کتاب: 09132037716
+ چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: