دکتر معصومه گودرزی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸

گذری بر محلات مهاجرنشین شهر ساری

گذری بر محلات مهاجرنشین شهر ساری ساری مرکز استان مازندران از شمال به دریای مازندران، از جنوب به رشته کوه های البرز و استان سمنان، از مشرق به شهرستان های نکا و بهشهر و از مغرب به شهرستان های قائم شهر، جویبار و سوادکوه منتهی می شود. این شهرستان با وسعتی حدود 3/ 3685 کیلومتر مربع، یک چهارم مساحت کل استان مازندران را در بر می گیرد. ساری تا کمتر از یک قرن پیش در دل جنگل قرار داشت، اما با از بین رفتن جنگل ها، شهر در دل دشت جای گرفت. ساری از جمله شهرهای بزرگ و باستانی طبرستان بوده است.
پیوست‌ها
ساری مرکز استان مازندران از شمال به دریای مازندران، از جنوب به رشته کوه های البرز و استان سمنان، از مشرق به شهرستان های نکا و بهشهر و از مغرب به شهرستان های قائم شهر، جویبار و سوادکوه منتهی می شود. این شهرستان با وسعتی حدود 3/ 3685 کیلومتر مربع، یک چهارم مساحت کل استان مازندران را در بر می گیرد. ساری تا کمتر از یک قرن پیش در دل جنگل قرار داشت، اما با از بین رفتن جنگل ها، شهر در دل دشت جای گرفت. ساری از جمله شهرهای بزرگ و باستانی طبرستان بوده است. لسترنج می نویسد: «دوم کرسی قدیم طبرستان شهر سارویه بود که امروز آن را ساری می نامند»(لسترنج، 1367: 395). به گزارش فورستر، این شهر چهار دروازه دارد و محلات عمده آن به شرح ذیل می باشد: چهارتکیه، شکرآباد، نعلبندان، بیرامتر، شپش کشان، شاه غازی، باغشاه کهنه، اصفهانی محله، میرسه روز و اصانلومحله. (گزارش دیپلماسی و کنسولی،1784م: ش4812، ص 19). به دلیل جاذبه ها و شرایط مرکزیت، در طول ادوار، توجه مهاجرین زیادی به شهر ساری معطوف گشته است، با توجه به اینکه مهاجرین از طوایف و اقوام گوناگون بودند، برقرای تعامل با بومیان منطقه برای آنان کاری بس دشوار بود. بنابراین هر طایفه و قبیله به گوشه ای از شهر پناه برده و محله ای را به طایفه و قوم خود اختصاص دادند.
+ شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: