دکتر فخری رضایی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

سفرنامه مهندس عبدالله

سفرنامه مهندس عبدالله سفرنامه مهندس عبدالله در یکی از صفحات کمتر افتخارآمیز تاریخ معاصر ما آورده اند که : در سال 1317 هـ ق ، مظفرالدین شاه قاجار به فکر می افتد به فرنگستان سفر کند ، جاذبه های سحرآمیز آن او را به خود فراخوانده بود . ولی خزانه خالی بود . سال موش بود .
پیوست‌ها
سفرنامه مهندس عبدالله در یکی از صفحات کمتر افتخارآمیز تاریخ معاصر ما آورده اند که : در سال 1317 هـ ق ، مظفرالدین شاه قاجار به فکر می افتد به فرنگستان سفر کند ، جاذبه های سحرآمیز آن او را به خود فراخوانده بود . ولی خزانه خالی بود . سال موش بود . سیچقان ئیل . سال قحط و برباد رفتن سرمایه ها و و عسرت ونکبت فزاینده ! صدراعظم وقت ، امین السلطان ، برای تدارک سفر شاه ، از بانک شاهنشاهی ایران که انگلیسی ها تأسیس کرده بودند و خود آن را اداره می کردند ، درخواست وام کرد . بانک به این درخواست جواب رد داد . شاه او را عزل کرد و میرزا علی خان امین الدوله را به جای او نشاند ولی امین الدوله با سفر شاه موافق نبود. شاه برکنارش کرد و امین السلطان را از قم به تهران فراخواند و بار دیگر به مقام صدراعظمی برگمارد
+ آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: