دکتر فخری رضایی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

یادداشت های سفر اصفهان

یادداشت های سفر اصفهان یادداشت های سفر اصفهان ( در سال 1303 ) جوانی پر شور، اهل قلم و البته به سال 1303 ش مأمور گمرگ خوزستان می شود و از اتفاق راه اصفهان را برای رفتن به مقصد انتخاب می کند. اما همین که به اصفهان می رسد متوجه می شود به خاطر نا امنی راه بسته شده و مجبور است مدتی را در این شهر بگذراند.
پیوست‌ها
یادداشت های سفر اصفهان ( در سال 1303 ) جوانی پر شور، اهل قلم و البته به سال 1303 ش مأمور گمرگ خوزستان می شود و از اتفاق راه اصفهان را برای رفتن به مقصد انتخاب می کند. اما همین که به اصفهان می رسد متوجه می شود به خاطر نا امنی راه بسته شده و مجبور است مدتی را در این شهر بگذراند. از اتفاق دیگر این که خاندان پرآوازۀ وی اهل همین شهر بوده اند، پس علاقه ای دو چندان وی را به ماندن و تحقیق راجع به اصفهان و مردمش تشویق می کرد. علی جواهر کلام جوان کنجکاو سال 1303، حدود نیم قرن بعد به سال 1354 به خواهش دوستش امیرقلی امینی ، به تدوین خاطرات آن ایام مبادرت کرده و قسمت به قسمت آن ها را برای چاپ به روزنامه محلی « اصفهان » ارسال می داشت. حاصل آن تصویر هایی است جذاب و دلپذیر که از اصفهان و مردمش در آغاز قرن حاضر برای ما برجا مانده است .
+ آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: