دکتر فخری رضایی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

سفرنامه لرستان و خوزستان

سفرنامه لرستان و خوزستان مولف اثر حاضر ، بارون کلمنت اوگوستوس دوبد، سیاح روسی در محدودۀ زمانی قتل گریبایدوف، در سمت نایب اولی سفارت روسیه در تهران انجام وظیفه می کرده . چنین به نظر می رسد او خانه بدوشی بوده که به عشق سیر و سفر در خطۀ پهناور ایران به سیاحت پرداخته و پیش ازسفر به لرستان بزرگ ولرستان کوچک و خوزستان، نواحی کرمانشاهان و خراسان و گرگان و همدان...
پیوست‌ها
سفرنامه لرستان و خوزستان مولف اثر حاضر ، بارون کلمنت اوگوستوس دوبد، سیاح روسی در محدودۀ زمانی قتل گریبایدوف، در سمت نایب اولی سفارت روسیه در تهران انجام وظیفه می کرده . چنین به نظر می رسد او خانه بدوشی بوده که به عشق سیر و سفر در خطۀ پهناور ایران به سیاحت پرداخته و پیش ازسفر به لرستان بزرگ ولرستان کوچک و خوزستان، نواحی کرمانشاهان و خراسان و گرگان و همدان و مناطق دیگر مملکت ما را گشته است. تسلط او به زبان و فرهنگ ایران سبب شده تا ضمن بسط اقوال خود، سنجیده و سخت سخن بگوید . بارون دوبد، در عین حال عضو انجمن سلطنتی جغرافیای لندن نیز بوده است و چنین پیداست در رشته تاریخ باستانی مشرق زمین، در انگلستان به تحصیلات عالی پرداخته و بعد از عطش یافتن آثار و ردپای تاریخ ایران باستان، خاص دولت کهن عیلام، به خاستگاه شکوفایی آن یعنی سرزمین لرستان و خوزستان و پخش سلسله جبال زاگرس، که مهد نژاد لر است، و سیاحت در آن به علت شرایط خاص سیاسی آن روز با دشواری ها و مخاطرات بسیار همراه بوده است، به سیر و سفر و مطالعه احوال مردم آن پرداخته و اثری جامع پدید آورده است .
+ آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۱۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: