سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰

اولین عکاس در اصفهان

اولین عکاس در اصفهان ارنست هولستر( 1835- 1911م) از پیشگامان عکاسی در ایران به ویژه اصفهان در نیمه دوم قرن 19 به شمار می‌رود. در عهد ناصرالدین شاه به سال 1863 م. از سوی دولت انگلیس مأموریت یافت به اصفهان بیاید تا مدیریت تلگرافخانۀ این شهر را برعهده گیرد....
ارنست هولستر( 1835- 1911م) از پیشگامان عکاسی در ایران به ویژه اصفهان در نیمه دوم قرن 19 به شمار می‌رود. در عهد ناصرالدین شاه به سال 1863 م. از سوی دولت انگلیس مأموریت یافت به اصفهان بیاید تا مدیریت تلگرافخانۀ این شهر را برعهده گیرد. او بیش از 40 سال در اصفهان زندگی کرد و در مدت سکونت عکس‌های متعدد و ارزشمندی از این شهر گرفت. عکاس‌های گرفته شده توسط هولستر از اصفهان، بازتاب زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم آن دوره است.
هولستر در اصفهان مجذوب آثار تاریخی، مناظر زیبا و زندگی اجتماعی مردم گردید و با اشراف بر تغییر و تحول زندگی جوامع مختلف، با عکس‌هایی به ثبت و ضبط دیده‌هایش در اصفهان پرداخت. حاصل دسترنج او در طول اقامتش در اصفهان تهیۀ 3000 عدد شیشۀ نگاتیو بود. هولستر جهت حفظ و سالم ماندن نگاتیوها، شیشه‌ها را با روی و قلع بسته‌بندی کرد و در ریر زیرزمین منزلش آنها را نگهداری کرد.
متاسفأنه در جنگ جهانی اول 2000 عدد از شیشۀ نگاتیو‌ها برای پوشش سقف گلخانه از بین رفته است و منبع غنی تصویری از زندگی طبقات مختلف جامعۀ ایران به ویژه اصفهان که در مطالعات تاریخی و اجتماعی بسیار ارزشمند بود، بر اثر ناآگاهی از بین رفت.
نگاتیوها تا سال 1351 ه.ش. در زیرزمین خانۀ هولستر مخفی بود تا آنکه بر اثر ترکیدن لولۀ آب جعبۀ نگاتیوها پیدا شد و در سال 1356 ه.ش. تحت عنوان کتابی با نام " ایران در یکصد و سیزده سال پیش، بخش نخست اصفهان" با مقدمۀ محمد عاصمی به زیور چاپ آراسته گردید.
علاوه بر این یادداشت‌های دربارۀ ایران و اصفهان از او برجا مانده است که اطلاعات مفیدی از تاریخ و اوضاع اقتصادی و اجتماعی دوران قاجار با جزئیاتی مفصل به خواننده ارائه می‌کند. ( مظاهری، 1379: 148- 135،137،147).
+ سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۱
نظرات
دکتر مرتضی نورائی
دکتر مرتضی نورائی، به نام خدا با تشکر از سرکار خانم سجادی، در مبحث عکس این اطلاعات مثمر ثمر است. در واقع عکاس و دوره او، عکسها و سوژه ها، تفسیر سه رکن اساسی تاریخنگاری تصویر است. تارخ نگاری تصویر هنوز در ابتدای راه است و نیاز به تاملات دارد. انچه در تاریخ نگاری بر بنیاد عکس کار ار به نتیجه می رساند تفسیر است. در این مرحله یعنی تفسیر عکس برای تولید روایت تاریخی، مانند تاریخ شفاهی، اسناد مکتوب و مصاحبه فعال میتواند زمینه مناسب تفسیر باشد. یک عکس نتیجه ساعات یا ایامی است که در یک لحظه توقف کرده. در این حال مورخ کار معکوس باید بکند: یعنی آن لحظه را تبدیل به ساعات و ایام نماید. امید است دست هایی از آستین جوانان بیرون آید و در این شاخه تاریخ نگاری منشا اثر گردد. در این زمینه منابع تفسیری به لاتین زیاد است.
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: