سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰

اخبار گیلان در مطبوعات عصر قاجار

اخبار گیلان در مطبوعات عصر قاجار روزنامه‌ها یکی از مهم‌ترین منابع استنادی و تاریخی در زمان انتشار و پس از آن جهت آگاهی دقیق از اخبار و وقایع است. مطالب روزنامه‌ها پس از سال‌ها از انتشار جهت اطلاع دقیق از وقایع گذشته و گاه بازگشایی نکات مبهم و مهم تاریخی حائز اهمیت است.
پیوست‌ها
معرفی کتاب:
اخبار گیلان در مطبوعات عصر قاجار
به کوشش رضا نوزاد
3 مجلد
شمارگان: 1000 نسخه
محل نشر: رشت 1395
انتشارات: فرهنگ ایلیا
قیمت دوره 3 جلدی: 68000 تومان.
روزنامه‌ها یکی از مهم‌ترین منابع استنادی و تاریخی در زمان انتشار و پس از آن جهت آگاهی دقیق از اخبار و وقایع است. مطالب روزنامه‌ها پس از سال‌ها از انتشار جهت اطلاع دقیق از وقایع گذشته و گاه بازگشایی نکات مبهم و مهم تاریخی حائز اهمیت است. اولین روزنامۀ ایران در زمان قاجار و به دست میرزا صالح خان شیرازی منتشر گردید. پس از آن کم‌کم فضا برای چاپ و انتشار روزنامه‌های دولتی و خصوصی فراهم گردید. برخی از این روزنامه‌ها حاوی مطالبی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایرا ن و اروپا بود و گاه به استان و ایالاتی خاص محدود بود.
اخبار گیلان در مطبوعات عصر قاجار مجموعه 3 جلدی که برگرفته از مطالب روزنامه‌های مختلف ایران خارج از گیلان اما در مورد گیلان از ابتدای انتشار روزنامه در ایران تا سال‌های پرالتهاب و پرتنش انقلاب مشروطیت است. نویسنده با مراجعه به روزنامه‌های هم‌چون وقایع اتفاقیه، دولت علیه ایران، ایران سلطانی، شکوفه، صبح صادق، جمال، چهره‌نما و .... است. که در مجموع از 35 عدد روزنامه مطالب استخراج و منتشر شده است.اولین مطالب از روزنامۀ وقایع اتفاقیه به تاریخ جمعه 11 ربیع‌الثانی 1267 ه.ق. و آخرین مطالب از مطبوعات چهره‌نما 15 شعبان 1345 ه.ق. می‌باشد.
علاوه بر استخراج مطالب متفاوت و گوناگون در حیطۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از کتاب نویسنده کتاب معرفی مختصری از روزنامه‌های که در مورد گیلان مطلبی را درج نموده، نوشته است. اطلاعاتی هم‌چون سرپرستی و مدیر کل روزنامه، آغاز نشر، محل نشر و مدت نشر ارائه شده است.
+ دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: