سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰

اشاعه فرهنگ ایران در شرق اروپا

اشاعه فرهنگ ایران در شرق اروپا در علم تاریخ بسیار مطلع است. تمام متدهای جهانی روز را می داند و حتی خود اکنون به جایگاهی رسیده که نظریه پردازی نیز می کند اگر بگوییم طرح و بحث تاریخ محلی در فضای تاریخ نگاری امروز ایران مدیون اوست، سخنی به گزافه نگفته ایم. او که تلاش کرد این گونه، به فضای علمی ایران راه یافته و در دانشگاه ها تدریس شود. حتی انجمنی دارد که با این عنوان فعالیت می کند.
پیوست‌ها
در علم تاریخ بسیار مطلع است. تمام متدهای جهانی روز را می داند و حتی خود اکنون به جایگاهی رسیده که نظریه پردازی نیز می کند اگر بگوییم طرح و بحث تاریخ محلی در فضای تاریخ نگاری امروز ایران مدیون اوست، سخنی به گزافه نگفته ایم. او که تلاش کرد این گونه، به فضای علمی ایران راه یافته و در دانشگاه ها تدریس شود. حتی انجمنی دارد که با این عنوان فعالیت می کند. مرتضی نورایی چیزی در حدود 26 سال است که تدریس در فضای آکادمیک را تجربه می کند و اکنون استاد تمام در گروه تاریخ دانشگاه اصفهان است. تازه ترین کتابش( مشترک با مهدی ابوالحسنی ترقی) هم که اوایل سال گذشته منتشر شده " تاریخ شفاهی و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر ایران 1358- 1385 "است. اما وجه دیگر زندگی علمی و که سبب ساز این گفت و گو شد، حضور او به عنوان استاد مدعو ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه صوفیا بلغارستان بود. او که زمستان 1394 به آن سرزمین رفت و 22 اسفند همان سال با حضور مدیر گروه ایران شناسی معارفه شد، قرار است در راستای فرهنگ ایران و تاریخ و ادبیات میهن ما در اروپای شرقی بکوشد. با او در روزهای حضور در ایران به گفتگو نشستیم تا از تجربه نزدیک به دو سال فعالیت علمی در بلغارستان و بر آیندش از ایران شناسی در آنجا بگوید که در ادامه می خوانید.
+ یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: