سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰

فرزندان درباری ایران

فرزندان درباری ایران در دوره قاجار در نگارش آثار تاریخی تغییرات و دگرگونی های نو و ملموسی ایجاد گردید. از جمله توجه وافر به سفرنامه نویسی و خاطره نویسی بود. سفرنامه ها و خاطراتی که نویسندگان ایرانی و اروپائیان سفر کرده به ایران نگاشته بودند. بسیاری از این نویسندگان اروپایی به عنوان مأموریت و انجام امور سیاسی و حکومتی وارد ایران شده و دیده‌ها و شنیده‌های خویش را در مدت اقامت به رشتۀ تحریر درآوردند. برخی از نویسندگان نیز جهت سیر و سیاحت و یا انجام اموری به دور از سیاست وارد ایران شده و حاصل سفر خویش را در قالب سفرنامه و خاطره نویسی به یادگار گذاشتند.
فرزندان درباری ایران
ویلفرید اسپاروی
محمد حسین آریا لرستانی
انتشارات قلم، 1369
در دوره قاجار در نگارش آثار تاریخی تغییرات و دگرگونی های نو و ملموسی ایجاد گردید. از جمله توجه وافر به سفرنامه نویسی و خاطره نویسی بود. سفرنامه ها و خاطراتی که نویسندگان ایرانی و اروپائیان سفر کرده به ایران نگاشته بودند. بسیاری از این نویسندگان اروپایی به عنوان مأموریت و انجام امور سیاسی و حکومتی وارد ایران شده و دیده‌ها و شنیده‌های خویش را در مدت اقامت به رشتۀ تحریر درآوردند. برخی از نویسندگان نیز جهت سیر و سیاحت و یا انجام اموری به دور از سیاست وارد ایران شده و حاصل سفر خویش را در قالب سفرنامه و خاطره نویسی به یادگار گذاشتند.
ویلفرید اسپاروی از سیاحان انگلیسی که در سال 1314ه.ق./ 1897 م. بنا به درخواست و دعوت ظل السلطان حاکم اصفهان، جهت تعلیم و تربیت فرزندانش از لندن راهی اصفهان گردید. او در مدت اقامتش در اصفهان، 16 ماه، با مسائل متعددی از زندگی ایرانیان و به ویژه مردم اصفهان، و نوع زندگی و خصوصیت اخلاقی و زیست خانواده حاکم اصفهان، ظل السلطان و ویژگی های اخلاقی ظل السلطان را درک و مشاهده نمود و ماحصل این وقایع در اصفهان خاطراتی است که به سال 1902 در لندن منتشر نمود.
اگرچه محتوای کتاب اسپاروی مربوط به پسران ظل السلطان است اما این اثر گوشه هایی از تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فضای حاکم بر خاندان حکومتی ایران به ویژه اصفهان را بیان نموده است. اسپاروی در اثر خویش به مواردی اشاره نموده که در سایر آثار آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. همانند اخلاق و خصوصیات مردم اصفهان، زندگی زنان درباری اصفهان، موقعیت ظل السلطان در اصفهان و فرزندانش در ایران، توصیفی از بناهای اصفهان در زمان حضور در این شهر، برخی از تفریحات ارامنه و انگلیسی ها در اصفهان همانند بازی کراکت و فوتبال.
اسپاروی در بیان نامه های فرزندان ظل السلطان به همسرش، از بازی فوتبال در اصفهان سخن به میان آورده است، که تاکنون در کتابی سخن از این ورزش نشده و شاید تاریخچۀ این بازی در اصفهان مربوط به دورۀ حاکمیت ظل السلطان در اصفهان باشد . همایون میرزا یک یاز چد فرزند ظل السلطان در یکی از نامه های خویش به خانم اسپاروی از این بازی به عنوانی تفریحی خوشایند نام برده و اینکه بنا به تصمیم و دستور اسپاروی یکی از باغ های پر از درخت میوه اصفهان تخریب شده تا زمین فوتبال فرزندان ظل السلطان آماده شود.
+ شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۵۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: