سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰

آقاجان شازده

آقاجان شازده شهلا سلطانی(1385)، آقاجان شازده، تهران، فروزان روز، چ 3، 257 صفحه.
خاطرات و روز نوشت‌های تلخ و شیرین زندگی از سنن جذاب ثبت حوادث گذشتۀ بشری است. خاطرات به صورت‌های مختلف به رشته تحریر درآمده است. گاه به خامۀ فرد که از آن به نام خود نوشت یاد شده است و گاه دیگری خود را ملزم به ثبت رویدادهای فردی دانسته است.
خاطرات و روز نوشت‌های تلخ و شیرین زندگی از سنن جذاب ثبت حوادث گذشتۀ بشری است. خاطرات به صورت‌های مختلف به رشته تحریر درآمده است. گاه به خامۀ فرد که از آن به نام خود نوشت یاد شده است و گاه دیگری خود را ملزم به ثبت رویدادهای فردی دانسته است. آنچه که در این ارتباط حایز اهمیت است اطلاعات و دادههای است که در بسیاری از موارد بازگوکنندۀ بخشی از وقایع مرتبط با جامعه و مردم است. این نوع آثار چنانچه در مکان و جغرافیایی معین به بیان رویدادها بپردازد، در مطالعات تاریخ محلی و آشنای با فرهنگ و فضای سیاسی حاکم با آن شهر و منطقه اهمیتی ویژه خواهد یافت.
کتاب آقاجان شازده در 8 فصل به بخشی از زندگی اسماعیل میرزا فرزند ظل السلطان، دو دختر اسماعیل میرزا به نام های آصفه و پورانداخت و همسرش همایون تاج و درپایان بخشی از ایام زندگی نویسنده در اصفهان، در محلۀ لنبان از محلات قدیمی شهر پرداخته است. شهلا سلطانی فرزند پوراندخت سعی بر آن داشته تا بخشی از ایام زندگی خانوادۀ خویش را تا پایان عمر تدوین نماید. در لابه لای زندگی یکنواخت و روزمرۀ خانوادۀ شاهزادۀ قاجار در اصفهان، علاوه بر آنکه حلاوتی از یک آگاهی نسبی از یک خانوادۀ مشهور و معروف اصفهانی را برای خواننده به ازمغان می‌آورد؛ با برخی از آداب و رسوم، اعتقادات و باورها، نحوۀ و سبک زندگی خانوادۀ ظل السلطابه ویژه خانوادۀ اسماعیل میرزا ، ورود کالاهای و اجناس اروپای به اصفهان، برخی از تحولات و تغییرات در تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، وضعیت بهداشت، آموزش، نحوۀ آموزش در خانوادۀ ظل السلطان، جشن ها و عزاداری ها نیز آشنا می‌سازد.
+ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: