ترمینولوژی تاریخ محلی
ترمینولوژی تاریخ محلی ۶، تاریخ نگاری محلی در طول و تاریخ نگاری محلی در عرض
در تاریخ نگاری محلی در « طول» به بررسی تاریخ یک شهر، روستا، محله و یا منطقه در ادوار تاریخی مختلف از آغاز تا زمان مولف پرداخته می شود. نگاه مورخ در این سبک تاریخ نگاری بیشتر  بر عنصر« زمان» دوخته شده است... »ادامه
+ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۱
ترمینولوژی تاریخ محلی ۵، محلیت در تاریخ محلی
محلیت در پژوهش های تاریخ محلی به معنای محدودیت و مشخص بودن حیطه جغرافیایی در پژوهش می باشد. تاریخ محلی به ثبت و ضبط وقایع تاریخی در محدوده یک مکان ، شهر، ایالت و ناحیه اطلاق می شود و به باور عده ای ذیل تاریخ معاصر قرار می گیرد.  »ادامه
+ آدینه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۴
ترمینولوژی تاریخ محلی ۴، عرصه‌های تاریخ محلی
زندگی مردم معمولی که کمتر به آنها توجه شده‌است موضوع اصلی تحقیقات مورخان محلی است. زندگی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و دستاوردهای مردم هر شهر و منطقه‌ای می‌تواند موضوع قابل توجهی برای مورخان محلی باشد... »ادامه
+ پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۴۶
ترمینولوژی تاریخ محلی ۳، خطط نویسی
از شاخه های تاریخ نگاری محلی – منطقه ای در جهان اسلام، سنت خطط نویسی در مصر می باشد. خطط جمع خطه به معنای محل است که اعراب مسلمان پس از تصرف مصر به صورت قبیله ای در آن ساکن شدند و هر خطه به یک قبیله اختصاص داشت.  »ادامه
+ دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۲۶
ترمینولوژی تاریخ محلی ۲، زمان
مورخ در دوره ی زمانی معین به ثبت کنش ها و واکنش های مرتبط با موضوع خویش می پردازد. در اغلب محلی نگاری های ایران، مورخان محلی نسبت به زمان در طول قرار دارند... »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۱
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱، محلیت
از ویژگی های تاریخ محلی، تمرکز بر محل یا مکانی خاص است، در علم تاریخ، مکان محدوده ی مشخصی است که موضوعات در آن شکل می گیرند، منهدم شده، تغییر شکل یا تداوم می یابند. محدوده ی مکانی در تاریخ محلی می تواند شامل منطقه جغرافیایی وسیع یا یک شهر، محله، روستا، مکان مذهبی، مقبره، تکیه و غیره می باشد. »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۱