رضا ولی‌پور

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

نگاهی به حوزه‌ها و عناوین پژوهشی در تاریخ محلی دانشگاه لستر

نگاهی به حوزه‌ها و عناوین پژوهشی در تاریخ محلی دانشگاه لستر غرض از پیوست عناوین پژوهشی در نوشتار کوتاه زیر که به صورت مقدمه ای کوتاه ارائه می گردد آشنایی و یا به عبارت بهتر یادآوری عناوین و حوزه های پژوهشی  مورد توجه  دانشجویان تاریخ محلی  در مقطع به ویژه دکترای مرکز تاریخ محلی دانشگاه لستر می باشد...
پیوست‌ها
غرض از پیوست عناوین پژوهشی در نوشتار کوتاه زیر که به صورت مقدمه ای کوتاه ارائه می گردد آشنایی و یا به عبارت بهتر یادآوری عناوین و حوزه های پژوهشی  مورد توجه  دانشجویان تاریخ محلی  در مقطع به ویژه دکترای مرکز تاریخ محلی دانشگاه لستر می باشد.البته در ابتدا قصد ترجمه ی این عناوین را داشتم ولی با توجه به این که محلیت جغرافیایی و برخی از اصطلاحات به کار رفته در این عناوین،اختصاصی و دارای بار مفهومی و تاریخی خاص انگلستان می باشد سعی بر آن شد تا این عناوین بدون ترجمه در معرض نگاه علاقمندان این حوزه قرار گیرد.
باوجود سنت غنی تاریخ ایران اسلامی در بعد نگارش آثار تاریخی که از لحاظ محتوایی در چارچوب محلی نگاری محسوب می شود ولی نباید فراموش کرد که این نوع از محلی نگاری که تحت عنوان رویکرد سنتی تاریخنگاری محلی در نظر گرفته می شود؛در بسیاری از موارد مولفه ها و شاخصه های اصلی این نوع از تاریخ نگاری،به جز در بعد جغرافیایی تفاوت ماهوی با دیگر اشکال تاریخ نگاری که تحت عنوان عمومی،ملی از آن ها یاد می شود،ندارد.تفاوت های به نظر نگارنده جزئی این رویکرد سنتی محلی نگاری ناشی از همان الزامات جغرافیای مشخص و محدودی ست که محلی نگاران سنتی در چارچوب آن دست به قلم برده اند.به همین خاطر نکته ی قابل توجه در این حوزه این است که انگیزه های متفاوت و متمایز این مورخان محلی در پافشاری و اصرار بر این نوع رویکرد از تاریخ نگاری،نظیر تفاخر محلی و حب وطن و... تاثیر خاصی را در ماهیت تولیدات محلی تا دوره ی قاجار در قرن 19 میلادی نداشته.همان طور که اشاره شد به جز در بعد جغرافیایی تفاوت های این نوع از تاریخ نگاری با دیگر رویکردهای تاریخنگاری،چندان قابل توجه نیست.ولی با شکل گیری تاریخ نگاری محلی مدرن که خاستگاه آن را بنابر ضرورت های تاریخی،می توان انگلستان دانست(به دلایلی که اینجا جای بحث در مورد آن نیست).ماهیت این رویکرد تازه با پیش زمینه و تاثیری که از تاریخ اجتماعی و تاثیرات مکاتبی مانند مکتب آنال گرفت،کانون توجه تاریخ نگاری از رویدادهای سیاسی و دیپپلماتیک به تاریخ اجتماعی و فرهنگی و مسائلی که در این چارچوب قرار می گیرد،تغییر یافت.
البته نباید فراموش کرد که محدودیت و تعین جغرافیایی محل مورد بررسی توسط تاریخ نگاران محلی مدرن به عنوان تنها نقطه ی اشتراک رویکرد سنتی و مدرن،باقی مانده.
+ چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: