دکتر مرتضی نورائی

رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
دکتری: دانشگاه منچستر انگلستان، ۱۳۷۹
کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۷

تاریخ جایگزین

تاریخ جایگزین رویکرد اساسی در باب تاریخ جایگزین آن است که در نگاه به گذشته این پرسش مطرح شود: چه می شد اگر؟ (?what if) اگر برخی وقایع بزرگ تاریخ به گونه ای دیگر رخ می داد، چه می شد؟ و در آن صورت مسیر تغییرات در جهان چگونه بود؟ پرسش همگانی «چه می شد اگر؟» که اغلب می توان آنها را در افسانه ها یافت: «چه می شد اگر نازی ها در جنگ جهانی پیروز می شدند؟» در واقع پاسخی است به مسیر غیر موجود تاریخ بشری در هر مقطع.
پیوست‌ها
فایل پیوست Power Point سخنرانی روز دوشنبه 27 آبان ماه با عنوان «تاریخ جایگزین» است که در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار گردید.
رویکرد اساسی در باب تاریخ جایگزین آن است که در نگاه به گذشته این پرسش مطرح شود: چه می شد اگر؟ (?what if) اگر برخی وقایع بزرگ تاریخ به گونه ای دیگر رخ می داد، چه می شد؟ و در آن صورت مسیر تغییرات در جهان چگونه بود؟ پرسش همگانی «چه می شد اگر؟» که اغلب می توان آنها را در افسانه ها یافت: «چه می شد اگر نازی ها در جنگ جهانی پیروز می شدند؟» در واقع پاسخی است به مسیر غیر موجود تاریخ بشری در هر مقطع. تاریخ جایگزی می تواند تنها یک نوع سبک ادبی باشد، امابدلیل تعلقات خاطر به تاریخ، سیاست، فرهنگ و راهبرد ها، و سایر مطالب اسباب دفاع از این سبک می شود. مردم زمان بسیاری را در باب مسایل تاریخی صرف می کنند و عقاید خود را در زمینه های اعتراض آمیز به گذشته ابراز می دارند. در واقع این به نوعی اجماع عمومی در آفرینندگی و آموزش است.
+ پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۲۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: