دکتر ولی‌الله مسیبی

تخصص: نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
سردبیر : سردبیر پایگاه اینترنتی تاریخ محلی ایران

انتخاب موضوع در تاریخ نگاری محلی، رمز گشائی بیماری ام اس

پیوست‌ها
هنوز یکی دوماه از ورودم به دانشگاه نگذشته بود که به فکر موضوع رساله خود افتادم بدون شک اولین موضوعی که به نظرم رسید مربوط یک مکان جغرافیایی با عنوان «تاریخ قمبوان اولین الگوی تاریخ نگاری محلی ایران »بود که مورد موافقت استاد راهنما و گروه قرار گرفت .با عشقی که به این موضوع داشتم مدت یک سال منابع ومدارک زیادی جمع آوری نمودم ومصمم بودم که می توان به کمک استادان راهنما رساله خوبی نوشت. که باتوجه یه مؤلفه های تاریخ نگاری جدید الگوی مناسبی برای محققینی که می خواهند در مورد یک برش مکانی خاص کار کنند قرار گیرد.اما جرقه تغییر موضوع از آن جا زده شد که در کلاس روش تحقیق در تاریخ نگاری محلی استاد دکتر نورائی تأکید می کردند که موضوعاتی انتخاب کنیم که بتواند مشکلی از مشکلات ومعضلی از معضلات جامعه امروزی را حل کند و به روز باشد وبتوانید در آن موضوع به اجتهاد برسید، نه اینکه تنها باعث نابودی جنگل هاشده قفسه کتابخانه ها را پر کنید.
به دنبال این صحبت ها و نگارش مقاله ای با عنوان رمز گشائی بیماری ام اس در منطقه پیر بکران بود که زمینه های تغیر موضوع فراهم شد ، ابتدا قرار شد مقاله در تالار صائب دودانشکده ادبیات برای دانشجویان ارائه شود که به غیراز دانشجویان تاریخ بیش از سی پنج نفر از دانشجویان پزشکی حضور داشتند، در ابتدا به نظر می رسید ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم اما تحقیق به مدت شش ماه وبه صورت میدانی انجام گرفته بود که دراین مدت به کمک تاریخ شفاهی وبررسی آب ،خاک ، رطوبت ،دما ، نوع تغذیه، نژاد ، مهاجرت وروابط اجتماعی افراد در چهل روستای منطقه پیربکران انجام گرفته بود. که بعد از ارائه مقاله ظاهراً مورد توجه استادان ودانشجویان حاضر قرار گرفت به طوری که از دانشکده پزشکی دعوت کردند در گروه ها وجلسات آنها که با موضوع بیماری ام اس کار می شد شرکت کنم ،که این همکاری هنوز هم ادامه دارد همچنین مقاله بنا به درخواست مدیران دبیرستان های منطقه پیر بکران برای دانش آموزان واولیاء آنها در چندین جلسه سخنرانی ارائه شده است . موضوع جدید از طرف استاد دکتر منتظر قائم مدیر گروه محترم تاریخ هم مورد استقبال قرار گرفت ودر نهایت موضوع «بررسی وتحلیل تاریخی بیماری های محلی ، مطالعه موردی رمزگشائی بیماری ام اس در منطقه پیر بکران» در جلسه گروه تاریخ مورد تصویب قرار گرفت .امید است با انتخاب موضوعات غیر سیاسی ورمز گشائی از آن مشکلی از مشکلات و معضلی از معضلات جامعه امروزی را حل کرد ونقشه راهی باشد برای دانشجویانی که دغدغه خاطر آنها غیر از تاریخ سیاسی می باشد.
+ پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: