دکتر معصومه گودرزی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸

معرفی کتاب نقد در تراز جهانی

معرفی کتاب نقد در تراز جهانی کتاب نقد در تراز جهانی در دو جلد به کوشش سید حسین حسینی تدوین وگرداوری شده است. این کتاب توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 هجری شمسی منتشر شده است...
پیوست‌ها
نقد در تراز جهانی
کتاب نقد در تراز جهانی در دو جلد به کوشش سید حسین حسینی تدوین وگرداوری شده است. این کتاب توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 هجری شمسی منتشر شده است.
دکتر حسین حسینی، مجموعه ای از آثار علمی که توسط اساتید صاحب نظر در حوزه علوم انسانی مورد نقد و بررسی انجام شده  را گرداوری و تدوین کرده  است. آثار نقد شده،  در حوزه گروه های تخصصی تاریخ و باستان شناسی، روان شناسی، زبان و ادبیات و فارسی، زبان و ادبیات عربی، زبان شناسی و زبان خارجی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، فقه و حقوق، کلام فلسفه، کلام، ادیان و عرفان و مدیریت می باشد.
از جمله آثاری که در کتاب نقد در تراز جهانی مورد نقد گرفته است. کتاب " در جستجوی تاریخ محلی در حوزه مطالعات نظری و عملی" می باشد. این کتاب مجموعه مقالاتی است که توسط نویسندگان و مورخین صاحب نظر در زمینه جنبه های گوناگون تاریخ محلی به رشته تحریر در آمده، توسط کارول کامن نویسنده و محقق و متخصص در حوزه تاریخ محلی، گرداوری و تدوین شده است.
کتاب "در جستجوی تاریخ محلی در حوزه مطالعات نظری و عملی" توسط پروفسور نورایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
این کتاب در شش بخش مختلف با عناوین مجزا آماده شده و هر بخش شامل چند مقاله می باشد.
بخش اول کتاب شامل سه مقاله می باشد و به معرفی مورخین تاریخ محلی و نحوه فعالیت آنها اختصاص یافته است. مقاله اول با عنوان " مورخین تازه کار" نوشته ویتفلد ج، بل  می باشد. نویسنده در این مقاله یک روش خاص برای دسته بندی تواریخ محلی ارائه می دهد. از دیگر مقالات این بخش با عنوان " تاریخ اجتماعی و محلی" به موضوع احتیاط در نقل و نگارش تاریخ پرداخته است. وی تذکراتی در باب چرخش نگرش در تاریخ محلی و سبک و سیاق آن را برای خواننده ترسیم می کند.از دیگر مقالات این اثر در مورد آثار مورخین غیردانشگاهی می باشد.
عملکرد مورخین محلی، مقاله سوم این بخش است که توسط جودیت م. ولمن به رشته تحریر درآمده است. قانونی در سال 1919 م . و پس از آن در سال 1947  در ایالت نیویورک به تصویب رسید، بر اساس آن قانون همه جمعیت های قومی و نژادی بالای 400 نفر می بایست مورخینی را برای جمع آوری و ثبت اطلاعات تاریخی مخصوص به خود منصوب می کردند. ولمن بر این اساس به این تواریخ محلی دسترسی پیدا کرد و در مورد فعالیت های مورخین محلی اظهارنظر می کند.
بخش دوم کتاب، نگاه قرن نوزدهم به تاریخ محلی را انعکاس می دهد.این بخش نیز شامل سه مقاله می باشد. مقاله اول به کمبود منابع تاریخی نگهداری شده اشاره دارد . نویسنده بر این عقیده است که قالب و نمونه ای قابل اعتماد برای پیگیری و نوشتن تاریخ توسط مردم امریکا وجود ندارد که بتواند از خلال آن وقایع اجتماعی روزمره را در کنار بازیگران عرصه سیاست ارائه دهند.
از دیگر مقالات بخش سوم کتاب، با عنوان ادبیات تاریخ محلی امریکا، نوشته هرمان لودوینگ در سال 1846 م . می باشد. این مقاله حقوقی در زمینه تاریخ نوشته شده است. لودوینگ بر این عقیده است که دموکراسی در یک منطقه خاص، وابستگی مهمی به ثبت و ضبط وقایع و نوشته های محلی در آن جا می اورد. مقاله ای دیگر در این بخش در مورد جاذبه تاریخ محلی و اهمیت آن در گسترش فرهنگ زندگی عمومی، در جامعه امریکا اشاره می کند.
مک لافلین گرین، از نویسندگان محلی کار این مقال، نیز معتقد است تاریخ محلی امریکا را باید از ابتدای کار نوشت و ارزش تاریخ محلی تنها به زنده کردن و بررسی موضوعات محلی نیست، بلکه دانستن تاریخ محلی ایالات مختلف و کار بر روی این نوع تاریخ برای فهم درست فرهنگ عمومی کشور امریکا اهمیت غیرقابل انکاری دارد.
از دیگر مقالات این کتاب با عنوان "تاریخ دم دست، اتصال منطقه ای به جهانی" به قلم دو نفر نویسنده، دیوید ای، کی وینگ و میرون ا. مارتی می باشد. این نویسندگان تلاش دارند کتبی را که تعدادی از آنها در زمینه تاریخ محلی می باشد، ارائه دهند.
بخش چهارم کتاب در مورد نواندیشی در باب تاریخ محلی می باشد. این بخش شامل پنج مقاله می باشد. اولین مقاله با عنوان" تغییرات در جامعه" می باشد. نویسنده برخی از منابع غیررسمی مورد نیاز مورخین محلی را در مورد ایالت نیویورک ارائه می دهد.نویسنده معتقد است، مورخین محلی باید از اطلاعاتی خاص همچون اطلاعات سرشماری، ملاحظات فرهنگی و اعتقادی جامعه، برخوردار باشند.
مانیفستی در دفاع و روشنگری در مورد تاریخ محلی نوشته پل لئولیوت از دیگر مقالات بخش چهارم می باشد که شش ضرورت یا تفکر اصلی برای تحقیقات در حیطه تاریخ محلی را بیان می کند که این شش ضرورت عبارتند از:
تاریخ اقتصادی محلی در ارتباط با مشکلات معاصر است.
تاریخ محلی کیفی است.
تاریخ محلی انعطاف پذیر است.
 تاریخ محلی جزیی از تاریخ عمومی است.
تاریخ محلی در ارتباط با زندگی روزمره است.
تاریخ محلی تاریخی  متفاوت است.
بخش پنجم کتاب با چهار مقاله متفاوت، به بیان مخاطرات و مشکلات پیش روی مورخین پرداخته است. مقاله اول این بخش با عنوان" تاریخ محلی را چگونه نباید نوشت" نوشته اچ. پی. آر. فینبرگ می باشد. نویسنده در این مقاله کوشش می کند تا ضمن یاداوری اهمیت تاریخ محلی، با انتقاد از قالب های موجود نوشتن تاریخ محلی، این نکته را یاداوری نماید که قالب های یکنواخت و روش های کسالت اوری که برای نوشتن تواریخ محلی به کار می رفت، چندان مناسب تاریخ نگاری پیشرفته امروزی نمی باشد.
از دیگر مقاله های بخش پنجم، مورخین محلی، خطرات و غرامات شغلی آنها، نوشته نویسنده جان والتون کافی، می باشد. نویسنده در این مقاله مخاطرات تاریخ محلی را ذکر می کند. از جمله افت های موجود بر سر راه مورخین محلی را خود سانسوری ناشی از در نظر گرفتن ملاحظات محلی  میداند.
بخش ششم یا آخرین بخش این کتاب عنوان "مشکلات و اشتیاق برای تاریخ محلی" را به خود اختصاص داده است، شامل یک مقاله می باشد به قلم روبرت آرچیبالد. نویسنده در این مقاله با عنوان " خمیرمایه تاریخ" تلاش نموده تا رهنمودها و جهت گیری های مفید را برای تاریخ محلی و مورخین محلی، جمع آوری کند. او معتقد است که مهمترین وسیله در براوردن یک تاریخ خوب، اشیاق و علاقه نویسنده است. وی در تلاش است تا به مورخین محلی گوشزد نماید که برای فهم صحیح گذشته، لازم است که با نگاهی همه جانبه، حتی واقعیت های غیر ملموس را هم در نظر گرفت و چنین نگاهی نمی تواند خالی از ایجاد نوعی حس همدلی با تاریخ، برای مورخ باشد.
پرفسور نورایی بر این عقیده هستند که نویسنده از منظر روش شناسی توانسته دوره گذار از سنت قدیم به سنت جدید را بازسازی کند.
+ دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۰۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: