دکتر ولی‌الله مسیبی

تخصص: نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
سردبیر : سردبیر پایگاه اینترنتی تاریخ محلی ایران

تبیین تاریخی زمینه های شیوع بیماری مالتیپل اسکلروزیس(ام اس)

تبیین تاریخی زمینه های شیوع بیماری مالتیپل اسکلروزیس(ام اس) پژوهش حاضر به تبیین تاریخی شیوع بیماری مولتیپل اسکلروزیس، معروف به ام.اس می‌پردازد. روش تحقیق رساله از نوع پژوهش‌های میدانی با تکیه بر کاربست تکنیک و روش تاریخ شفاهی و مستندات اصلی تحقیق نیز براساس مصاحبه‌های تاریخ شفاهی است. جامعه آماری 125نفر و نمونه آماری 25 نفر از مبتلایان به بیماری ام.اس هستند. برای رسیدن به اهدف تحقیق، با توجه به ماهیّت میان رشته ای موضوع، از نتایج تحقیقات کتابخانه ای رشتههای هم بسته نیز استفاده شده است.
پیوست‌ها
پژوهش حاضر به تبیین تاریخی شیوع بیماری مولتیپل اسکلروزیس، معروف به ام.اس می‌پردازد. روش تحقیق رساله از نوع پژوهش‌های میدانی با تکیه بر کاربست تکنیک و روش تاریخ شفاهی و مستندات اصلی تحقیق نیز براساس مصاحبه‌های تاریخ شفاهی است. جامعه آماری 125نفر و نمونه آماری 25 نفر از مبتلایان به بیماری ام.اس هستند. برای رسیدن به اهدف تحقیق، با توجه به ماهیّت میان رشته ای موضوع، از نتایج تحقیقات کتابخانه ای رشته های هم بسته نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، افراد محلی منطقه مورد نظر مستعد بیماری ام.اس هستند. زیرا در بین مهاجرین که یک ششم اهالی منطقه را تشکیل می دهند، گزارشی از افراد ام.اس وجود ندارد. نمودار تجمعی ام.اس نشان می دهد با تغییرات محیطی، از دهه 40 به بعد شیوع ام.اس سیر صعودی داشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد با فراهم شدن زمینه های لازم و کافی در منطقه، افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد هستند، به ام.اس مبتلا می شوند. بنابراین توصیه می شود به مناطق با ریسک کم ام.اس مهاجرت کنند. کاربرد نتایج این تحقیق می‌تواند به مسئولین جهت کنترل و جلوگیری از شیوع و به بیماران جهت درک بهتر از وضعیت درمانی خود کمک کند.
بیماری ام.اس به یکی از دغدغه‌های بزرگ پزشکان مغز و اعصاب، متخصصین، مبتلایان و اطرافیانشان در دو دهه اخیر تبدیل شده است. با عنایت به این نکته که تاکنون پژوهش تاریخی در مورد رمز گشای از عوامل زمینه‌ساز بیماری‌ها در یک محل انجام نگرفته است، ضرورت‌های انجام این تحقیق در جهت باز کردن دریچه ای به سوی ناشناخته‌ها و کشف مجهولات موجود و دستیابی به راه حل‌های موضوع توسط مجریان، مسئولین محلی، استانی، کشوری برای کاربردی کردن تحقیقات تاریخی و برطرف نمودن دغدغه‌های روزمره مردم و تمام کسانی است که چنین دغدغه ای را دارند.
دراین تحقیق سعی شده است، با روش مصاحبه با مبتلایان به بیماری ام.اس، اطرافیان و مطلعین از این پدیده مهم، تا حد امکان به پرسش های بسیار پیرامون علل شیوع آن پاسخ داده شود، تا جنبه‌های پیدا و پنهان موضوع و پیامد‌های درونی و بیرونی آن آشکار گردد. هر چند تصمیم‌گیری کلی و نظر نهایی و قطعی در مورد علل وقوع ام.اس در منطقه هنوز مقدور نیست.
+ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: