دکتر محمد افقری

پسادکتری: تاریخ ایران معاصر دانشگاه اصفهان، ۱۴۰۱
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران دانشگاه پیام نور اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی: مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه یزد، ۱۳۸۵

عهد حُسام، سفرنامه لرستان و خوزستان فرزند فتحعلى شاه قاجار

عهد حُسام، سفرنامه لرستان و خوزستان فرزند فتحعلى شاه قاجار ​​کتاب عهد حسام از آخرین کارهای زنده یاد استاد ایرج افشار است که از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است. این کتاب با توجه به اینکه اطلاعات زیادى درباره زندگى مؤلف و خاطرات او را به دست می دهد و گوشه‌اى از وقایع ایران را در عهد فتحعلى شاه در بر دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. عهد حسام از جمله آثار محمود میرزا و در واقع سفرنامه ای است که...
پیوست‌ها
کتاب عهد حسام از آخرین کارهای زنده یاد استاد ایرج افشار است که از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است.
این کتاب با توجه به اینکه اطلاعات زیادى درباره زندگى مؤلف و خاطرات او را به دست می دهد و گوشه‌اى از وقایع ایران را در عهد فتحعلى شاه در بر دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است.
عهد حسام از جمله آثار محمود میرزا و در واقع سفرنامه ای است که وى آن را به مناسبت سفرى نوشت که به همراه محمدتقى میرزا حسام‌السلطنه به خوزستان رفت و از آنجا که وى این اثر را به درخواست حسام‌السلطنه نوشته، آن را عهد حسام نامیده است.
این اثر با توجه به اینکه دربرگیرنده اطلاعات زیادى درباره زندگى مؤلف و خاطرات اوست و گوشه‌اى از وقایع ایران را در عهد فتحعلى شاه دربر دارد، از اهمیت خاصى برخوردار است. افزون بر این، مؤلف در این اثر ، از عشایر و طوایف و تیره‌ها و خاندانهاى مختلف بختیارى، لر، عرب و... نام برده و برخى از آداب و رسوم آنان را برشمرده است.
برای مطالعه مقدمه کتاب عهد حسام بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید.
منبع: سایت میراث مکتوب
+ دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: