دکتر امیر آغایلی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۰
کارشناسی: مدیریت بیمه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ۱۳۸۸
اطلاعات تماس
ایمیل: pasargad3063@yahoo.com
مطالب
۱ مقاله / همه مقالات
۱ روزنوشت / همه روزنوشت‌ها