نگاهی به کتاب مهاجمان سرحد: رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی
نگاهی به کتاب مهاجمان سرحد: رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی
با وجود آنکه تـاکنون مـطالب دست اول و تحقیقات بسیاری در زمینهء تحولات قرون اخیر ایران در اختیار پژوهندگان این عرصه‌ قرار گرفته اما سهم کتابهایی که به رویدادهای‌ مناطق حاشیه‌ای‌ کشور به ویژه سرحدات شرقی و جنوب شرقی کشور پرداخـته‌اند اندک است.بدون شک تحقیق در زمینهء روندها و رویدادهایی که‌ منجر و منتج به شکل‌گیری مرزهای کنونی کشور شدند،شناسایی‌ و برر...
منبع: ​​​​کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
نگارنده: مجتبی تبریزنیا
نگارش: فروردین ۱۳۹۴
با وجود آنکه تـاکنون مـطالب دست اول و تحقیقات بسیاری در زمینهء تحولات قرون اخیر ایران در اختیار پژوهندگان این عرصه‌ قرار گرفته اما سهم کتابهایی که به رویدادهای‌ مناطق حاشیه‌ای‌ کشور به ویژه سرحدات شرقی و جنوب شرقی کشور پرداخـته‌اند اندک است.بدون شک تحقیق در زمینهء روندها و رویدادهایی که‌ منجر و منتج به شکل‌گیری مرزهای کنونی کشور شدند،شناسایی‌ و بررسی‌ پیوندهای‌ عمیق فرهنگی و تاریخی سرزمینهای همجوار از جمله پاکستان و افغانستان با ایران،نـقش قـومیت‌ها و گروههای‌ جمعیتی مرزنشین کشور در تحولات اخیر،همچنین اوضاع و احوال اجتماعی،اقتصادی و سیاسی بلوچستان ایران،حضور و فعالیت‌های‌ دول‌ بیگانه،به ویژه انگلستان در نواحی مرزی و قلمروهای همجوار کشور از جمله موضوعاتی هستند که پرداخـتن‌ بـه آنها زوایای تاریک و خاموش بسیاری از تاریخ کشورمان را روشن می‌سازند.
کتاب‌ مهاجمان‌ سرحد از جمله منابعی است که در رابطه با موضوعات پیش گفته از اهمیت‌ ویژه‌ای برخوردار است.این کتاب که بـا مـشخصات کامل مهاجمان سرحد:رویارویی نظامی انگلستان‌ با‌ سرداران‌ بلوچ‌ ایرانی،تالیف ژنرال رجینالد دایر‌،ترجمه‌ دکتر‌ حمید احمدی از سوی نشر نی به‌ چاپ رسیده در واقع سفرنامه مانندی است از مـأموریت ژنـرال دایـر در منطقهء سرحد‌،در‌ سیستان‌ و بلوچستان ایـران،در سـال 1916 م.و یـکی از قدیمی‌ترین‌ منابع‌ مربوط به اوضاع و احوال طوایف بلوچ‌ ایرانی در آغاز قرن بیستم میلادی.
در مورد مأموریت ژنرال دایر در بلوچستان‌ بطور‌ خلاصه‌ مـی‌توان گـفت چـون در جریان جنگ‌ جهانی اول سرداران بلوچ‌ ایرانی نیز هـمانند سـایر رجال آزادیخواه ایران،با آلمان طرح دوستی ریخته‌ بودند و از آنجا که آلمان‌ها از‌ طریق‌ منطقهء‌ سرحد تحت کنترل بلوچ‌های ایـرانی بـه هـند دسترسی پیدا می‌کردند،دولت‌ انگلستان‌ ژنرال دایر را برای ممانعت از ایـن کار مأمور کرد تا سرداران بلوچ ایرانی را به‌‌ زور‌ نیروی‌ نظامی و یا مذاکرهء آشتی جویانه،به دوستی با انـگلستان بـکشاند.
برای مطالعه این مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید
+ سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: