بررسی موقعیت تاریخی و جغرافیایی منطقه ی هزارجریب اصفهان
بررسی موقعیت تاریخی و جغرافیایی منطقه ی هزارجریب اصفهان
احداث باغهای وسیع میوه با درختهای آرایشی مانند چنار و کاخ و  سرو در اصفهان پایتخت صفویه از جمله باغ هزار جریب یکی دیگر از جنبه های رستاخیز ذوقی و هنری دوران شاه عباس اول است...
نگارنده: مهناز کمالوند
نگارش: خرداد ۱۳۹۴
احداث باغهای وسیع میوه با درختهای آرایشی مانند چنار و کاخ و  سرو در اصفهان پایتخت صفویه از جمله باغ هزار جریب یکی دیگر از جنبه های رستاخیز ذوقی و هنری دوران شاه عباس اول است ، سلطنت این پادشاه که از 996 تا 1038 هجری قمری طول کشید دورة شکوفان ایران است.در این مقاله به شرحی برباغ هزارجریب که درعهد صفویه احداث شده‌ میپردازیم  و وصف آن ازقول: ، پیترو دلاواله ـسانسون، شاردن،تاورنیه و مادام دیولافوا، جملی کارری بیان میکنیم . ضمن این که نگاهی بر وصف برج های کبوتر این منطقه و آثار بر جای مانده در کوه صفه خواهیم داشت و در نهایت به بررسی روند تخریب یا بازسازی باغ هزار جریب در دوره های بعد از صفویه و شرح وقایع در آن خواهیم پرداخت.
برای مطالعه این مطلب فایل پیوست را دانلود نمایید.
+ پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: