فردوس التواریخ
فردوس التواریخ
اشاره نویسنده:..مقاله‌ای را تحت عنوان بررسی کتاب‌ فردوس التواریخ برایتان ارسال می‌کنم‌ اگر مورد طـبع شما قرار گرفت در مجله برای اطلاع خوانندگان چاپ کنید‌.قابل‌ ذکر است تـاکنون‌ هیچ‌ نویسنده‌ای کتاب مـذکور را تـصحیح‌ نکرده و مقاله‌ای در شرح‌حال نویسنده نیز ننوشته است. نویسنده این سطور چون چند سالی است که زندگی بزرگان‌ بسطام را بررسی می‌کند و مقالاتی...
منبع: سید هادی میرآقایی
نگارش: فروردین ۱۳۹۴
اشاره نویسنده:..مقاله‌ای را تحت عنوان بررسی کتاب‌ فردوس التواریخ برایتان ارسال می‌کنم‌ اگر مورد طـبع شما قرار گرفت در مجله برای اطلاع خوانندگان چاپ کنید‌.قابل‌ ذکر است تـاکنون‌ هیچ‌ نویسنده‌ای کتاب مـذکور را تـصحیح‌ نکرده و مقاله‌ای در شرح‌حال نویسنده نیز ننوشته است. نویسنده این سطور چون چند سالی است که زندگی بزرگان‌ بسطام را بررسی می‌کند و مقالاتی نیز در این‌ زمینه در کیهان‌ فرهنگی چاپ کرده است لذا مجله کـتاب ماه را برای معرفی‌ کتاب فردوس التواریخ مناسب دید.و کتاب مذکور را تصحیح‌ کرده است و همراه تا تعلیقات و توضیحات آماده چاپ‌ است‌.
مؤلف کتاب،حاج شیخ نوروز علی بن محمد باقر بسطامی مـعروف بـه فاضل بسطامی از علمای معروف دوران‌ قاجاریه است که در سال 1227 هـ.ق در بسطام به دنیا آمد‌. از‌ همان ابتدای کودکی با پدر و مادر به مشهد مقدس رفت. دوران نوجوانی را در مکتبی که در پایین پای مبارک امام‌ رضـا(ع)قـرار داشت سپری کرد.در جوانی به‌ مدرسه‌ نواب‌ که یکی از معروف‌ترین مدارس علمیه مشهد بود رفت و به‌ تحصیل پرداخت.فاضل در این‌باره نوشته است«این عاصی‌ تبه روزگار قریب پنجاه سـال تـخمینا می‌شود که در‌ آن‌ مدرسه‌‌ به درس و مباحثه و تحریر فقه‌ و اصول‌ و جمع‌ اخبار و آثار ائمه اطهار علیهم السلام اشتغال دارم و تا به حال که سال‌ 1301 می‌باشد در آن مکان مبارک اشتغال دارم‌ بسیار‌ مـدرسه‌‌ مـیمون و مـبارکی است و اکثر تألیفات و تحریرات ایـن عـاصی‌‌ در‌ آن مـدرسه در حجره تحتانی که درب اول آن مدرسه‌ در سمت دست چپ واقع است وقوع یافته است‌.»
برای مطالعه این مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید
+ دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: