گرجیان فریدن
گرجیان فریدن
ونانیان باستان که زمان ثروت و آبادانی گرجستان توجه آنان را جلب نموده بود ، با دیدن مردم کشاورز و سخت کوش گرجستان به آن ها نام« گئورگوس» یعنی کشاورز و کشتگر دادند و انتصاب این نام به « سن ژرژ » شخصیت بزرگ مذهبی ارتودکس یونان صحیح نمی باشد...
نگارنده: مریم سادات جعفری
نگارش: خرداد ۱۳۹۴
یونانیان باستان که زمان ثروت و آبادانی گرجستان توجه آنان را جلب نموده بود ، با دیدن مردم کشاورز و سخت کوش گرجستان به آن ها نام« گئورگوس» یعنی کشاورز و کشتگر دادند و انتصاب این نام به « سن ژرژ » شخصیت بزرگ مذهبی ارتودکس یونان صحیح نمی باشد چرا که این در آثار بسیاری از مورخان پیش تر از دوره ی سن ژرژ آمده است . گرجی ها خود را کارتول ابی می نامند زیرا خاستگاه آن ها به ساکار تولوس شهرت دارد . هر دوی این نام ها به نام یک خدای نیمه اساطیری معروف به « کارتلوس » نیای مردم گرجی مربوط است اما همان گونه که در مورد اصطلاحات نژادی معمول است ، ملت های د یگربرای گرجی ها از نام هایی استفاده کرده اند که ربطی به کلمه ی کارتول یعنی نام قومی آن ها ندارد. مرحوم سیعد نفیسی در خصوص وجه تسمیه ی گرجستان وگرجی ها می نویسد: ایرانیان درزمان قدیم به این سرزمین گردستان گفته اند وسپس دردوره بعد آن را گرجستان نامیده اند . ( صالحی ، 1392، 59)
برای مطالعه این مطلب فایل پیوست را دانلود نمایید.
+ یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: