جغرافیای تاریخی فارس در قرن نهم هجری
جغرافیای تاریخی فارس در قرن نهم هجری
جغرافیا بخشی جدایی ناپذیر در هر پژوهش تاریخی است. در یررسی تاریخ تحولات هر ناحیه نقش عامل جغرافیا نباید نادیده گرفته شود جغرافیا هر منطقه بخشی از هویت محلی آن منطقه را شکل می دهد. در این مقاله جغرافیای  تاریخی فارس در قرن نهم هجری قمری مورد بررسی قرار گرفته است.
جغرافیای تاریخی فارس در قرن نهم هجری
نگارنده: دکتر مهدی خدامی
نگارش: بهمن ۱۳۹۲
جغرافیا بخشی جدایی ناپذیر در هر پژوهش تاریخی است. در یررسی تاریخ تحولات هر ناحیه نقش عامل جغرافیا نباید نادیده گرفته شود جغرافیا هر منطقه بخشی از هویت محلی آن منطقه را شکل می دهد. در این مقاله جغرافیای  تاریخی فارس در قرن نهم هجری قمری مورد بررسی قرار گرفته است.
+ سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۳۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: