تاریخ محلی روستای بابوکان
تاریخ محلی روستای بابوکان
در مورد سابقه ی پیدایش ووجه تسمیه روستای بابوکان بعضی راعقیده براین است که سابقه ی تاریخی روستای بابوکان به دوران ساسانیان برمیگردد. آنان معتقدندکه اردشیربابکان ازاین منطقه می گذشته ولذاوجه تسمیه این روستا به این علت است که اردشیربابکان درآن توقف داشته وازآن به بعداین روستا به روستای بابکان معروف وبه مرورزمان تغییروتطور پیدا کرده و بابوکان شده است...
نگارنده: محدثه بنایی
نگارش: خرداد ۱۳۹۴
در مورد سابقه ی پیدایش ووجه تسمیه روستای بابوکان بعضی راعقیده براین است که سابقه ی تاریخی روستای بابوکان به دوران ساسانیان برمیگردد. آنان معتقدندکه اردشیربابکان ازاین منطقه می گذشته ولذاوجه تسمیه این روستا به این علت است که اردشیربابکان درآن توقف داشته وازآن به بعداین روستا به روستای بابکان معروف وبه مرورزمان تغییروتطور پیدا کرده و بابوکان شده است.
بعضی هم عقیده دارندکه بابک خرمدین و طرفداران او نخستین گروهی هستندکه به این مکان آمده اند. آنهامیگویند در نقطه ای ازده درگذشته برجی وجودداشته به نام برج باغوشاکه منظورازباغوشا،باغبان شاه یعنی بابک خرمدین می باشد.آنهامعتقد هستندکه وجه تسمیه بابوکان به بابک خرمدین برمیگردد.
ازآثارتاریخی این روستا قلعه ی رکن آبادوقطعه زمینی به نام چهاربرجی است که به هفتصدسال پیش برمیگردد.همچنین درقبرستان قدیمی ده یک سنگ قبروجود داردکه تاریخ هک شده روی آن به چهارصدسال پیش برمیگردد.
برای مطالعه این مطلب فایل پیوست را دانلود نمایید.
+ دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۱۳
نظرات
سعید توفیق
سعید توفیق، با سلام و درود تصویر مربوط به روستای بابوکان که بارگذاری شده است، مربوط به تصویر برج روستای مجاور روستای بابوکان، یعنی در واقع تصویر برج روستای عمروآباد که در چند سال اخیر ترمیم شده است، می باشد. لذا مستدعی است، تصویر یکی از اماکن تاریخی روستای بابوکان بارگذاری شود. با سپاس فراوان.
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۴۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: