تاریخ محلی سروش بادران
تاریخ محلی سروش بادران
در این تحقیق سعی شده است که یکی از آبادی های کهن اصفهان در ساحل زاینده رود معرفی گردد. منابع مکتوب و اسناد و مدارک در مورد روستاهای قدیمی بسیار اندک است چون همواره در تاریخ ایران وقایع سیاسی ثبت و ضبط شده اند
تاریخ محلی سروش بادران
فرستنده: دکتر ولی‌الله مسیبی
نگارنده: زهرا روغنی
نگارش: آبان ۱۳۹۳
. به دلیل اینکه روستاها نقش مهمی در این وقایع ایفا نکرده اند. در گستره تاریخ به فراموشی سپرده شده اند. ولی روستای سروش بادران بدلیل اهمیت موقعیت جغرافیایی آن و هم چنین آثار تاریخی با ارزش که داشته است در برخی از منابع مکتوب می توان اشاره هایی یافت که پیشینه و وجه تسمیه روستا را به خوبی نمایان می کند. در واقع در این جاست که به  اهمیت تاریخ محلی می توان پی برد. در خلال کتاب های تاریخ محلی است که فراموش شده های تاریخ مورد توجه قرار می گیرند و از روستاها یاد می شود و از نام و جایگاه آن ها سخن به میان می آید و برای اولین بار در تاریخ ثبت می شوند. دستاویز دیگر تحقیق پیش رو منابع دیداری و شفاهی هستند که در زمان فقدان منابع مکتوب و اسناد ، سخن از تاریخ شفاهی به میان می آید و به عنوان منبع اصلی به محقق تاریخ کمک می کند.
موقعیت جغرافیایی   سروش بادران از روستاهای استان اصفهان است که «در عرض جغرافیایی 32 درجه و طول جغرافیایی 41 درجه قرار دارد1» .روستا هم اکنون در 15 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد و در تقسیمات جز بر آن شمالی محسوب می شود. البته در منابع مختلفی که در دوره های مختلف زمانی تدوین شده اند به نکات متناقضی برخوردار می کنیم. در کتاب تاریخ اصفهان مهدی سجادی این روستا را در 24 کیلومتری شرق اصفهان و جز بلوک جی معرفی می کند. 2 نویسنده کتاب سفرنامه اصفهان این روستا را «قریه ای از قراء بلوک بر آن در جنوب شرق اصفهان و در ساحل زاینده رود معرفی می کند. 3» دایره جغرافیایی ستادارتش سروش بادران را «ده از دهستان کرارج ، بخش حومه شهرستان اصفهان 190 ک جنوب خاور اصفهان4» معرفی می کند. تاریخ اصفهان جابری انصاری ذیل عنوان تقسیم آب زاینده رود، بلوک کرارج را توضیح می دهد و مادی هایی که در حوزه منطقه ای این بلوک قرار دارند به مادی سرو شفادران اشاره می کند. «مادی سروشفادران، یک سهم از کل دورازده سهم5» و به این ترتیب این روستا را جز بلوک کرارج معرفی می کند و در مورد کرارج می نویسد: «کرارج گوشه ای است از جنوب و مشرق، ابتدا نیم فرسنگی اصفهان و انتها سه فرهنگی6». سیروس شفقی می نویسد: «روستائی نزدیک بقعه مولانا صفی در حدود 24 کیلومتری شرق اصفهان و شمال زاینده رود در بلوک جی7» همان گونه که ملاحظه می شود در دوره های مختلف زمانی و بلوک بندی های مختلف گاهی این روستا جز بلوک کرارج و گاهی بلوک جی و امروزه جز بلوک بر آن شمالی قرار دارد. و همچنین بدلیل گسترش نقاط شهری امروزه این روستا در 15 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد. روستا در ساحل شمالی رودخانه زاینده رود قرار دارد. در حد فاصل رودخانه و مناطق مسکونی روستا زمین های کشاورزی وجود دارد که در بخش کشاورزی تحقیق مفصل به آن ها پرداخته می شود. نوع روستا متمرکز و هم در طول زاینده رود است. در سمت شمالی روستا کوههای نه چندان مرتفع و خشک قرار دارد. که در کوهپایه ها مناطق مسکونی و گورستان ایجاد شده است. از نظر آب و هوا بدلیل نزدیکی با اصفهان همان آب و هوای اصفهان را دارد و اگر چه در اصفهان بارندگی سالیانه کم است ولی وجود زاینده رود این نقص را جبران می کند. وجود رودخانه، ارتفاعات نامنظم ، مزارع ، باغ ها همگی موجب دلپذیر بودن هوای روستا در فصل های گرم سال است.       وجه تسمیه روستای سروش بادران   در تداول عامه این دیه را سرش با درون می خوانند و در صورتهای قدیمی تر از آن به صورت سروش آذران یاد شده است «در ترکیب صحیح سروش آذران مرکب از دو جزء «سروش + آذران» است. سروش در دین زرتشتی یکی از فرشتگان مقرب درگاه اهورا مزدا است. سروش مظهر اطاعت و بندگی و نماینده صفت تسلیم و رضا در برابر اهورا مزدا است و از نظر مقام با مهر برابر است. در فرهنگها آن را جبرئیل دانسته اند و یا هر فرشته ای که پیغام آور باشد وهمچنین سروش ناظر بر تدبیر امور ومصالح عمومی خلق است.» جزء دوم آذران هم می تواند جمع آذر باشد. آذر معادل «آتش + ان» و دیگر اینکه آذران اصلاً خود نام آتشگاه است. 8  علت نامیدن روستا با عنوان سروش آذران بدلیل آتشکده ای بوده که در زمان شاپور ذولاکتاف ساسانی در این محل احداث می شود و این روستا بنام آتشکده مشهور می گردد. 9  معرب واژه سروش آذران ، سروشفادران است که در برخی از منابع بچشم می خورد و امروزه به نام سروش بادران نامیده می شود.      
برای دریافت متن کامل مقاله ، فایل ضمیمه را دانلود کنید
+ دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: