قباله کارگزاری اصفهان
قباله کارگزاری اصفهان
موسسه‌های کارگزاری در عصر قاجار، به عنوان نمایندگان وزارت خارجه در ایالت‌ها به حل و فصل امور مربوط به بیگانگان می‌پرداختند و هر گونه مراوده اداره‌های محلی با کنسولگری‌های خارجی می‌بایست از مجرای کارگزاریها صورت می‌گرفت، هر چند در عمل برخی اداره‌ها از این قانون تخطی می‌کردند.
قباله کارگزاری اصفهان
نگارنده: دکتر علی رستم‌نژاد
نگارش: آذر ۱۳۹۲
موسسه‌های کارگزاری در عصر قاجار، به عنوان نمایندگان وزارت خارجه در ایالت‌ها به حل و فصل امور مربوط به بیگانگان می‌پرداختند و هر گونه مراوده اداره‌های محلی با کنسولگری‌های خارجی می‌بایست از مجرای کارگزاریها صورت می‌گرفت، هر چند در عمل برخی اداره‌ها از این قانون تخطی می‌کردند. اسناد بازمانده از کارگزاری‌ها نقش مهمی در بازسازی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی ایالات در عصر قاجار دارند. مقاله حاضر به معرفی کتاب «قباله کارگزاری اصفهان» این کتاب به کوشش دکتر مرتضی نورائی به بازخوانی برخی اسناد کارگزاری اصفهان پرداخته است. قابل ذکر است که این مقاله در شماره 183 (مرداد ماه 1392)کتاب ماه تاریخ و جغرافیا به چاپ رسید
+ چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: