بررسی تاریخ محلی روستای همگین
بررسی تاریخ محلی روستای همگین
روستای همگین در 11 درجه و 44 دقیقه عرض شمالی و 41 درجه و 12 دقیقه طول شرقی قرار دارد. در رابطه با موقعیت نسبی نیز این روستا بین مراکز جمعیتی قرار گرفته است که خود در رشد و توسعه اقتصادی روستا موثر می باشد زیرا از طرف شرق به مسافت 12 کیلومتر با شهرضا و از طرف غرب حدود 11 کیلومتر با بروجن فاصله دارد...
نگارنده: مرضیه ممتاز
نگارش: خرداد ۱۳۹۴
روستای همگین در 11 درجه و 44 دقیقه عرض شمالی و 41 درجه و 12 دقیقه طول شرقی قرار دارد. در رابطه با موقعیت نسبی نیز این روستا بین مراکز جمعیتی قرار گرفته است که خود در رشد و توسعه اقتصادی روستا موثر می باشد زیرا از طرف شرق به مسافت 12 کیلومتر با شهرضا و از طرف غرب حدود 11 کیلومتر با بروجن فاصله دارد همچنین فاصله این روستا با مرکز استان اصفهان حدود 112 کیلومتر می باشد. بنابراینواقع شدن روستا بین وزنه های بزرگ جمعیتی و اقتصادی در سطح منطقه یک نوع موقعیت نسبی محسوب می گردد که نه تنها در رشد و گسترش اقتصادی و اجتماعی روستاموثر می باشد بلکه در رشد اقتصادی اجتماعی آتی روستا نقش بارز و مهمتری ایفا خواهند نمود.
برای مطالعه این مطلب فایل پیوست را دانلود نمایید
+ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: