بررسی تاریخ محلی مسجد سلیمان
بررسی تاریخ محلی مسجد سلیمان
در این مقاله شرح مختصری از تاریخ محلی شهرستان مسجدسلیمان آورده شده است، با استفاده از روش مصاحبه و پرسش و پاسخ واستفاده از کتاب «تاریخ مسجد سلیمان»(تاریخ تحولات صنعت نفت) از دانش عباس شهمنی گردآوری شده است...
نگارنده: یاسمن حیدرخانی
نگارش: خرداد ۱۳۹۴
در این مقاله شرح مختصری از تاریخ محلی شهرستان مسجدسلیمان آورده شده است،با استفاده از روش مصاحبه و پرسش و پاسخ واستفاده از کتاب“تاریخ مسجد سلیمان“(تاریخ تحولات صنعت نفت) از دانش عباس شهمنی گردآوری شده است.ضمنآ اوضاع طبیعی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،...این منطقه مورد بررسی
قرار گرفته شده است.مسجد سلیمان از سال 1920به یک شهر تبدیل شد و طبق سرشماری سال 1385 دارای تقریبا 109هزار نفرجمعیت است.
برای مطالعه این مطلب فایل پیوست را دانلود نمایید
+ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: