تاریخ طوس او المشهدالرضا
تاریخ طوس او المشهدالرضا
دربارهء شهر مشهد با‌ توجه به اهمیت مـعنوی این‌ شهر برای شیعیان،علیرغم تلاش‌های بسیاری که انجام‌‌ گرفته تاکنون کار عـلمی‌ و مستند‌ تاریخی و جغرافیایی‌ کـه هـمهء زوایای حیات این شهر را پوشش بدهد،ارائه‌ نشده است.تا به امروز در دهها و شاید صدها کتاب چه‌ به صورت مستقل،و یا به صورت ضمنی و حاشیه‌ای‌‌ مطالبی در رابطه با این شهر مـهم به خوانندگان و علاقه‌من...
منبع: ​​​​کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
نگارنده: ابراهیم بلوکی
نگارش: فروردین ۱۳۹۴
دربارهء شهر مشهد با‌ توجه به اهمیت مـعنوی این‌ شهر برای شیعیان،علیرغم تلاش‌های بسیاری که انجام‌‌ گرفته تاکنون کار عـلمی‌ و مستند‌ تاریخی و جغرافیایی‌ کـه هـمهء زوایای حیات این شهر را پوشش بدهد،ارائه‌ نشده است.تا به امروز در دهها و شاید صدها کتاب چه‌ به صورت مستقل،و یا به صورت ضمنی و حاشیه‌ای‌‌ مطالبی در رابطه با این شهر مـهم به خوانندگان و علاقه‌مندان عرضه گردیده است.اما مهم‌ترین نقیصهء همه این آثار ناکامل بودن مطالب می‌باشد.
با این حال نمی‌توان این نکته را انکار‌ کرد‌ که هر یک از تلاش‌های صورت گرفته گـامی در جـهت‌ شناساندن این شهر مقدس به جامهء کتابخوان بوده و می‌باشد.این نکته را می‌توان شامل همه نوشته‌هایی‌ دانست که از قرن‌ها‌ پیش‌ تا به امروز دربارهء این شهر نگاشته شده است.خواه نـوشته مـورد بحث اثری شناخته‌ شده همچون مطلع الشمس اثر اعتماد السلطنه باشد و یا گزارش گمنام و کمتر مورد توجه‌ قرار‌ گرفته‌ای چون‌ تاریخ طوس تالیف محمد مهدی علوی سبزواری.
محمد مـهدی عـلوی سبزواری چنان‌که از نامش‌ پیداست از اهالی خراسان بوده و آن گونه که توسط ناشر اثرش معرفی گردیده‌ بخشی‌ مهم‌ از زندگانی خود را در‌ عراق‌ گذرانده‌ است.از همین‌رو تاریخ طوس نیز به عربی‌ نوشته شـده اسـت.تـاریخ طوس او المشهد الرضوی کتاب‌ کـوچکی اسـت کـه در‌ آن‌ به‌ شکلی فشرده و مختصر آنچه‌ دربارهء شهر مشهد به‌ کار‌ علاقه‌مندان می‌آید،گردآوری‌ و تدوین گردیده است.
برای مطالعه این مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید
+ یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: