معرفی منطقه لنبان اصفهان
معرفی منطقه لنبان اصفهان
محله لبنان که در نقشه های قدیمی به چهار قسمت لبنان ولبنانچی و صحرا و سه پله تقسیم شده و در منطقه ای فی ما بین غرب و جنوب شهر اصفهان و در کناره زاینده رود قرار گرفته است...
نگارنده: پریسا افقری
نگارش: خرداد ۱۳۹۴
اصفهان شهری است که در حال حاضر در دو طرف زاینده رود قرار گرفته است. از طرف شرق به خوراسگان و از طرف غرب به کوه آتشگاه و از طرف شمال به منطقه برخوار واز طرف جنوب به کوه صفه محدود می شود.
محله لبنان که در نقشه های قدیمی به چهار قسمت لبنان ولبنانچی و صحرا و سه پله تقسیم شده و در منطقه ای فی ما بین غرب و جنوب شهر اصفهان و در کناره زاینده رود قرار گرفته است. این محله از شمال به خیابان صارمیه و شیخ بهایی فعلی و از شرق به خیابان اردیبهشت و از جنوب به زاینده رود و از غرب به بزرگراه خیام و پل مارنان محدود می باشد.قسمت های آباد آن در زمانهای بسیار قدیم در اطراف مسجد لبنان و قسمتی از خیابان عباس آباد و صائب فعلی و قسمتی از خیابان اردیبهشت بوده و در زمانهای بعد ازآن در زمینهای زراعی محله صحرا و سه پله و خیابان آتش توسعه پیدا کرده و در حال حاضر از کل محدوده دیگر باغ و صحرایی باقی نمانده و تقریبا تماما تبدیل به ساختمانهای مسکونی و تجاری و اداری و خیابان شده است. در محدوده محله لبنان چند خیابان قرار گرفته است به نام های قسمتی از خیابان شیخ بهایی که در 1315 تکمیل شد. ( به این خیابان جوی شاه هم می گفتند به علت اینکه نهر آبی به این نام از آن می گذشت)- فلکه جوی شاه در 1317 ش و صارمیه که در 1312 ش تقریبا تاسیس گردید و خیابان شهید بهشتی که در سال 1309 ش شروع به تخریب منازل شد و قسمتی از حمام لنبان هم در خیابان افتاد و در سال 1314 ش تاسیس شد و قبلا به آن خیابان شاهپور گفته می شد. و در اوایل انقلاب زمانی کوتاه تابلو امیرعرب داشت ولی با توجه به اینکه منزل و زادگاه مرحوم دکتر بهشتی در آن قرار داشت به نام آن بزرگوار نام گذاری شد. خیابان شهید مطهری که قبلا به ان خیابان دنباله رودخانه و پهلوی هم می گفتند و در قسمت جنوبی منطقه ی لنبان قرار گرفته است.
برای مطالعه این مطلب فایل پیوست را دانلود نمایید.
+ پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۸
نظرات
پویا ایران پور
پویا ایران پور، بسیار خوب
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: