دکتر مرتضی دهقان‌نژاد

رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: جامعه شناسی تاریخی ایران
اطلاعات تماس
ایمیل: mdehqannejad@yahoo.com
مطالب