دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۲، جامعه شناسی شهری

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۲، جامعه شناسی شهری تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی، موضوع جامعه شناسی شهری است، جامعه شناسی شهری بر آن است اهمیت و ماهیت ملاحظات جامعه شناسانه بر مسائل شهری را روشن سازد...
تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی، موضوع جامعه شناسی شهری است، جامعه شناسی شهری بر آن است اهمیت و ماهیت ملاحظات جامعه شناسانه بر مسائل شهری را روشن سازد (توسلی، ص27 ). انقلاب صنعتی و رشد شهرنشینی از عوامل ظهور جامعه شناسی شهری بوده، بر اثر این تحولات در قرن نوزدهم برای نخستین بار جوامعی پدید آمدند که اکثریت جمعیت آن به کار غیرکشاورزی می پرداخت. مهم ترین جامعه شناسان شهری؛ ماکس وبر، فردیناند تونیس، جورج زیملی و امیل دورکیم بوده اند. تمامی این نظریه پردازان به دنبال تحلیل تغییرات ناشی از صنعتی شدن و شهر نشینی در اروپا بودند که جامعه ی کوچک روستایی را متحول کرده است.
+ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: