دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶
اغلب منابع جغرافیایی و تاریخی بعد از اسلام به فضای طبیعی جنوب و جنوب شرقی دریای خزر را تبرستان و به نقاط جنوب غربی آن گیلان و گیلانات گفته اند. این منطقه در قرون نخستین اسلامی به دلیل عدم نفوذ مسلمانان از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و از سوی جغرافی نویسان تلاشی برای شناخت آن صورت نگرفته است. سرزمین های جنوبی دریای خزر شامل استرآباد، مازندران، گیلان که خود شامل دیلم و تالش است، از بافت جغرافیایی و پوشش طبیعی شبیه به هم برخوردارند و در یک زیست بوم جغرافیایی می گنجند.
 »ادامه
+ شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۵
منابع کاربردی در پژوهش های تاریخ معاصر مازندران
منابع مورد استفاده در این پژوهش همانند سایر پژوهش های تاریخی در دو گروه عمده ی منابع اصلی و فرعی قابل بررسی و نقد می باشد. مجموع منابع مورد استفاده در این پژوهش در چند دسته ی عمده ی اسناد، کتاب خاطرات، تاریخ های محلی، تحقیقات جغرافیایی، آثار نظری و ویژه نامه ها گنجانده شده اند. کتب متعددی در هر یک از زمینه های فوق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پژوهش های تاریخ معاصر مازندران می تواند مورد استفاده واقع شود که در ادامه برخی از آنان مورد اشاره و نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
 »ادامه
+ شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۶
شاه غازی رستم باوندی
قرن ها پس از ورود اسلام به ایران و انقراض ساسانیان، برخی سلسله های محلی که نسب خود را ساسانیان می رساندند به واسطه ی ساختار جغرافیایی حاکم بر طبرستان، در این ناحیه به حیات خود ادامه دادند. باوندیان از جمله ی این خاندان های محلی بوده اند که پس از اسلام در سه شاخه – به مدت 700 سال – حاکمیت آنها ادامه یافت »ادامه
+ دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۴
مسیرهای تجاری قلمرو باوندیان اسپهبدیه طبرستان (606-466 هـ .ق)‎
قرن ها پس از ورود اسلام به ایران و انقراض ساسانیان، برخی سلسله‌های محلی که نسب خود را به ساسانیان می رساندند در طبرستان به حیات خود ادامه دادند. یکی از این خاندان ها باوندیان بودند، که پس از اسلام در سه شاخه – به مدت 700 سال – حاکمیت آنها ادامه یافت. »ادامه
+ سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۱
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۶، جغرافیای سیاسی
پیوند تنگاتنگ تاریخ و جغرافیا، همواره مسبب بررسی پدیدها و سوژه های تاریخی در محدوده ی جغرافیا بوده است. تاریخ به عنوان علم محصور در زمان و وابسته به مفاهیمی چون دوران و عصر، نیازمند به داشتن درکی روشن از ساختار طبیعی و جغرافیای محل یا مکانی که پدیده ی تاریخی در آن رخ داده، می باشد. جغرافیا علم فضا است، تاکید پسا ساختارگرایان بر گسست ها و احتمالات ت... »ادامه
+ دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۸
مطالب پیشین

هویت از نظرگاه حسین بشیریه، دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

پریم (فریم)، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳

هفتمین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران، سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
ایمیل: zamane_hasannejad@yahoo.com
مطالب