دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۵، موضوع در تاریخ محلی

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۵، موضوع در تاریخ محلی موضوع برای مورخان محلی، زندگی مردم معمولی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.میادین موضوعی مورخ محلی شامل: حوزه آموزش، امنیت، اجتماعی، اداری، اقتصادی، بهداشت، تغذیه، خانواده، سیاست، قانون گزاری، شهری، فرهنگی، هنری و قضایی است...
موضوع برای مورخان محلی، زندگی مردم معمولی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.میادین موضوعی مورخ محلی شامل: حوزه آموزش، امنیت، اجتماعی، اداری، اقتصادی، بهداشت، تغذیه، خانواده، سیاست، قانون گزاری، شهری، فرهنگی، هنری و قضایی است. یک موضوع خوب در تحقیقات تاریخی باید پاسخگوی ضرورت های گفتمان زمان حال باشد. موضوع تاریخ های محلی قدیم- که نویسندگان اغلب ساکن آن محل بودند - بیان فضائل، محاسن، عجایب زادگاه خود می پرداختند. نویسندگان این آثار اغلب محدثان بوده و انگیزه های فقهی داشته اند. اما در تاریخ نگاری محلی نوین که با انگیزه های شخصی یا حمایت شهرداری ها و بنیادهای پژوهشی انجام می پذیرد، مباحث هویت و توسعه از محوریت برخوردارند. برای نمونه در موضوع هویت، هر شهر یا واحد جغرافیایی و فرهنگی در پی مطرح نمودن خویش در هویت ملی است. و در موضوع توسعه به جایگاه هر ناحیه در توسعه ی ملی تاکید می گردد. مکتب لستر در تاریخ نگاری محلی انگلستان در مبحث توسعه بر این اعتقاد است که هر منطقه استعداد خاص خود را دارد که باید در راستای توسعه ی کل جامعه به کار گرفته شود. کار مورخ محلی شناسایی و معرفی بسترهای مستعد توسعه در یک واحد جغرافیایی و تبیین نقش ناحیه در توسعه ملی است.
+ چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: