دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۴، جامعه شناسی روستایی

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۴، جامعه شناسی روستایی در معرفت شناسی مدرن و پست مدرن،  جوامع روستایی نوعی ساختار اجتماعی – فرهنگی اند که باید از چشم انداز و بستری که ارزش ها و معانی که در روستا تولید می شود، مورد مطالعه قرار گیرد ...
در معرفت شناسی مدرن و پست مدرن، جوامع روستایی نوعی ساختار اجتماعی – فرهنگی اند که باید از چشم انداز و بستری که ارزش ها و معانی که در روستا تولید می شود، مورد مطالعه قرار گیرد ( بهروان، 1390: 21 ). هدف از جامعه شناسی روستایی به دست آوردن شناخت بیشتر از روستائیان و جامعه روستایی است.
جامعه شناسی روستایی به بررسی انواع نظام های اجتماعی، گرایش ها، کارکردها، تحولات و کلیه امور جامعه روستایی می پردازد که شناخت آن می تواند برای توسعه رفاه روستائیان فراهم آورد.
مطالعات روستایی جستجویی طولانی در فهم این موضوع است که حاصل تجربیات مردم روستا از زندگی چیست و این که زندگی روستایی چگونه سازمان می یابد، چگونه خانواده های روستایی کشاورزی می کنند، چگونه جوامع کوچک روستایی ارزش ها و مقاصد فرهنگی را می سازند. این انواعی از تلاش های مطالعات جدید جوامع روستایی است. ماحصل این تحقیقات تعیین روند روابطی است که بر زندگی اجتماعی موثر است.
ماخذ:
- بهروان، حسین. ( 1390 ). جامعه شناسی روستایی. تهران: جامعه شناسان.
+ دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۵۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: