دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۶، جغرافیای سیاسی

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۶، جغرافیای سیاسی پیوند تنگاتنگ تاریخ و جغرافیا، همواره مسبب بررسی پدیدها و سوژه های تاریخی در محدوده ی جغرافیا بوده است. تاریخ به عنوان علم محصور در زمان و وابسته به مفاهیمی چون دوران و عصر، نیازمند به داشتن درکی روشن از ساختار طبیعی و جغرافیای محل یا مکانی که پدیده ی تاریخی در آن رخ داده، می باشد. جغرافیا علم فضا است، تاکید پسا ساختارگرایان بر گسست ها و احتمالات ت...
پیوند تنگاتنگ تاریخ و جغرافیا، همواره مسبب بررسی پدیدها و سوژه های تاریخی در محدوده ی جغرافیا بوده است. تاریخ به عنوان علم محصور در زمان و وابسته به مفاهیمی چون دوران و عصر، نیازمند به داشتن درکی روشن از ساختار طبیعی و جغرافیای محل یا مکانی که پدیده ی تاریخی در آن رخ داده، می باشد. جغرافیا علم فضا است، تاکید پسا ساختارگرایان بر گسست ها و احتمالات تاریخی، آنان را بر اهمیت فضای محلی در تاریخ کشاند. شناخت مسیر تحولات تاریخی بدون اخذ درکی صحیح از شرایط اقلیمی، ویژگی های ارضی، جغرافیای انسانی و سیاسی، ژئوپلتیک، مرزها و مباحثی از این قبیل امکان پذیر نمی باشد ( بیکر، ایمانوئل، 1392: 44-43، 115 ). توجه به  فضای جغرافیایی در سرزمین متکثر و متنوعی چون ایران که قومیت و محلیت در آن همواره مطرح بوده، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تکثر و تنوع قومی، نژادی، فرهنگی و زبانی در جغرافیای سیاسی ایران زمینه ساز پیوندها و گسست ها در طول تاریخ ایران بوده است.
فضای محلی یا محلیت در حدود جغرافیای سیاسی درون یک کشور می تواند استان، شهرستان، شهر، روستا، برزن و حتی یک محله باشد ( مجتهدزاده، 1381: 51 )، هر محل، شهر یا منطقه دارای ماهیت فیزیکی، طبیعی و فرهنگی خاص خود است ( استنفورد، 1386: 51 ) و به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود از محل، شهر یا منطقه ی دیگر متمایز می شود (  Kamen, 1996: 120 ). بنا بر تعاریف مدرن که در اروپا پس از جنگ جهانی شکل گرفت، محلیت به عنوان پدیده ای انعطاف پذیر از سه ضلع جغرافیا، نژاد و تقسیمات اداری برخوردار بود یعنی محدوده ای که از این ویژگی ها برخوردار بوده، شایسته عنوان محلیت بود. محلیت نیز به تبع این شرایط با جغرافیای سیاسی سرزمین مورد نظر مرتبط می باشد.
+ دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: