پنجمین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران

پنجمین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران
جلسه پنجم انجمن علمی تاریخ محلی در روز سه شنبه مورخ 26 فروردین سال 1393 در دانشکده ادبیات برگزار شد.
جلسه پنجم انجمن علمی تاریخ محلی در روز سه شنبه مورخ 26 فروردین سال 1393 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
دستور جلسه: بررسی و تصویب اساسنامه پیشنهادی.
جلسه راس ساعت مقرر در محل تعیین شده تشکیل و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1- جلسه با بحث در مورد اساس نامه انجمن تاریخ محلی در بین اعضاء آغاز شد.
2- اساس نامه با رأی مثبت اعضا تصویب شد.
3- بحث درباره محورهای پژوهشی ساری شناسی.
4- تهیه لوگو برای مؤسسه انجمن تاریخ محلی.
5- معرفی کتاب Exploring local history توسط جناب آقای دکتر نورایی.

+ شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۵۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: