الوند کوه، ​​کتابی در بررسی جغرافیای تاریخی و فرهنگ مردمی الوند

الوند کوه، ​​کتابی در بررسی جغرافیای تاریخی و فرهنگ مردمی الوند
الوند کوه عنوان ​​کتاب جدیدی از انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار یزدی است که به بررسی جغرافیای تاریخی و فرهنگ مردمی الوند کوه می پردازد. این کتاب که تألیف علی جهان پور است با اشراف پرویز اذکایی (سپیتمان) به طبع رسیده است. اذکایی در پیشگفتار 15 صفحه ای که بر این کتاب نوشته می آورد: « مطالعات زمین شناسی چندی در مورد کوهستان الوند هم توسط متخصصان ار...
الوند کوه عنوان
​​
کتاب جدیدی از انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار یزدی است که به بررسی جغرافیای تاریخی و فرهنگ مردمی الوند کوه می پردازد. این کتاب که تألیف علی جهان پور است با اشراف پرویز اذکایی (سپیتمان) به طبع رسیده است.
اذکایی در پیشگفتار 15 صفحه ای که بر این کتاب نوشته می آورد: « مطالعات زمین شناسی چندی در مورد کوهستان الوند هم توسط متخصصان اروپایی و هم توسط پژوهندگان ایرانی صورت پذیرفته، ولی آنچه اساساً مطمح نظر ماست، اینک بررسی های مردم شناسی یا داستان زندگی مردم کوه نشین و کوچ نشین بر آنجاست ... آقای علی جهان پور مراتب بصارت و خبرگی در امر الوند شناسی را با وطن دوستی عاشقانه ناشی از ایمان مذهبی در خود جمع دارد که بایستی صلاحیت ادبی و ذوق سرشار او را هم بر مراتب کمال وی افزود.»
اذکایی همچنین در بخشی از این مقدمه ذکر می کند که: « مؤلف نخست بار حدود بیست سال پیش گفتاری دربارۀ الوند نوشت که در نشریه ای چاپ شد و اینک دفتر حاضر صورت بالغ و کامل آن مختصر است. وی کوشیده این اثر کتابی جامع و معتبر در همۀ ابواب و مسائل مختلفۀ مربوطه باشد که آن را مخلصانه به حضور همشهریان دانا ، وطن خواهان فرهنگ دوست، کوهنوردان تلاشگر ایران، ایرانگردان علاقه مند و همه دوستداران طبیعت تقدیم می نماید.»
الوند کوه در 12 بخش تدوین یافته و به بحث های مختلف پیرامون کوه الوند پرداخته است. مؤلف در این کتاب از نگاهی به الوند کوه در دوره های زمین شناسی تا جغرافیای انسانی الوند پرداخته و حتی ادبیات این منطقه را کاویده است. فهرست مطالب دوازده گانۀ کتاب به ترتیب در ذیل می آید:
1. نگاهی به الوند کوه در دوره های زمین شناسی
2. قله های الوند
3. دره ها و چمن زارها
4. آب و هوای منطقۀ الوند
5. چشمه ساران الوند
6. آبخیزداری دامنۀ الوند کوه
7. منابع کانی الوند
8. گیاهان الوند
9. حیات جانوری الوند
10. جغرافیای انسانی الوند
11. مکان ها و مزارها
12. ادبیات الوند
پس از فصول دوازده گانه، پیوست ها 107 صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. «نبشت خدایان» به قلم پرویز اذکایی و «قز قلعه سی گنجنامه» ، «غارهای کوهپایۀ الوند» و «درۀ آلو سجرد» به نوشتۀ علی جهانپور مطالب پیوست را تشکیل می دهد.
کتابنامه، فهرست نمایه های مختلف (اعم از فهرست اشخاص، مکان ها، سلسله اقوام و طوایف، کتاب ها و نشریات) و فشرده مطالب به انگلیسی دیگر بخش های این کتاب هستند.
الوند کوه در 411 صفحه، شمارگان 500 و با قیمت 30000 تومان منتشر شده است.
+ شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: