همایش آموزش تاریخ در مدارس

انجمن ایرانی تاریخ سومین همایش« آموزش تاریخ در مدارس » را برگزار می‌کند. .
همایش سوم درشهر اصفهان، و با همکاری انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ استان اصفهان، درتاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل مرکز تحقیقات معلمان و موزه آموزش و پرورش اصفهان خواهد شد.
محورهای فراخوان مقالات همایش به شرح ذیل است: .
الف) تحلیل محتوای کتب درسی تاریخ.
۱- کتب درسی وانطباق آن با اسناد ارشیوی.
۲- ارتباط طولی محتوای کتب درسی در دوره های مختلف.
ب) آموزش تاریخ و هویت بخشی:
۱- آموزش تاریخ وایجاد امنیت روانی،اعتماد به نفس وهویت بخشی در دانش آموزان.
۲- آموزش تاریخ با تاکید بر اخلاق انسانی.
۳- حفظ هویت ملی در کتب تاریخ.
۴- هویت ملی در کتب درس تاریخ سایر کشورها.
پ) نقش معلم و راهکارهای آموزش تاریخ.
۱- تاریخ شفاهی ونقش آن در علاقه مندی دانش آموزان به تاریخ.
۲- میزان اطلاعات،علاقه واشتیاق معلم در آموزش ِهدفمند تاریخ.
۳- آموزش تاریخ و وسایل کمک آموزشی.
۴- جایگاه گروههای درسی در امر آموزش تاریخ.
۵- دوره های باز آموزی تاریخ ونقش آن در کیفیت وتوانمندی معلمان.
ت) روش های نوین آموزش تاریخ و شیوه ارزیابی یادگیری دانش آموزان.
۱- روش فعال پروژه برای آموزش تاریخ.
۲- درس تاریخ وآموزش مبتنی برIT.
۳- بررسی شیوه های آموزش نوین تاریخ در سایر کشورها.
ث) محور ویژه:نقش تاریخ محلی درآموزش درس تاریخ.
۱- آموزش تاریخ با نگاه به تاریخ هر منطقه.
۲- تاریخ محلی ونقش آن در مشارکت اقوام و اقلیت ها.
۳- تاریخ محلی؛ تاریخ نزدیک.
زمان برگزاری همایش: هفتم اردی بهشت ۱۳۹۶.
مکان: مرکز تحقیقات معلمان اصفهان.
دریافت مقالات تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۵.
مقالات را به نشانی الکترونیک زیر ارسال فرمایید: .
hamayeshtarikh@gmail.com.
+ شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: