همایش ایرانشناسی دانشگاه میبد

همایش ایرانشناسی دانشگاه میبد
برگزاری همایش ایران شناسی در دانشگاه میبد. ارسال چکیده مقالات آذر 93 ارسال اصل مقالات 7 بهمن زمان برگزاری همایش اردیبهشت 1394
گروه ایران شناسی دانشگاه میبد
همایش ایران شناسی، فرهنگ و آداب ورسوم
تقویم:
ارسال چکیده مقالات: 15 آذرماه 1393
ارسال اصل مقالات: 7 بهمن 1393
زمان برگزاری همایش: اردیبهشت 1394
www.iranshenasimeybod.ir: آدرس سایت
iranshenasimeybod24@gmail.com : ایمیل
محورهای همایش:
محور اول:مسائل ایران شناسی
تعریف ایران شناسی ، چارچوبهای و رشته های دخیل، موضوعات مورد بررسی رشته
ایران شناسی
نقد و بررسی سرفصل های ایران شناسی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکترا
علل و عوامل فکری،سیاسی،اقتصادی و.... در توجه و اهتمام به مطالعات ایران شناسی(داخل و خارج)
روش شناسی و روش تحقیق در رشته ایران شناسی
جایگاه کنونی مطالعات ایران شناسی در ایران و جهان ، اهمیت و راه های توسعه مراکز ایران شناسی در جهان.
نقد و بررسی آثار یکی از ایران شناسان داخلی و خارجی دریکی از ادوار تاریخ ایران .
نقد و مقایسه حوزه ها و مکاتب ایران شناسی در جهان، آسیب شناسی مطالعات ایران شناسی بومی و غیربومی
محور دوم:فرهنگ،آداب ورسوم
تأثیر و تأثّر گروه زبانهای ایرانی باستان (مادی، سکایی، اوستایی و فارسی باستان) ایرانی میانه (پهلویِ اشکانی پهلوی ساسانی)، ایرانی نو (کردی، بلوچی، لری، بختیاری، ترکمنی و ... ) در بسیط گسترده فرهنگ ایرانی
نقد و تحلیل گویشهای محلی و تفکیک و تمییز گویشها، لهجهها و زبانها در گستره ایران شناسی به گونه ای روشمند و متودیک
معرفی و شناخت اعیاد، جشنهای ملّی و محلّی و مراسم دینی و آئینی در حوزه ایران شناسی
ایران شناسان و عرفان و تصوف
نقش ایرانیان در علوم اسلامی نظیر فقه،حدیث،تفسیر،فلسفه
میزان و نرخ تأثیر و تأثر تجدد مدرنیته در فرهنگ و آداب ورسوم با تکیه و تأکید بر مصادیق ویژه.
انعکاس تاریخ ،ادبیات،موسیقی ایران باستان در روایات عامیانه
باورهای عامیانه
بازیهای محلّی
خوراکیها و روشهای آشپزی محلی
آیین های گذار(تولد،بلوغ، ازدواج،مرگ)
آیین های تطهیر،آیین های دفع شر
شاعران، ترانهها و سرودههای محلّی
محور سوم: میبد شناسی
میبد شناسی
پیشینۀ تاریخی
آداب ورسوم
تأثیر صنعت و حضور مهاجران غیربومی و تأثیر بر ساختار فرهنگی و اجتماعی .....میبد
صنایع دستی ( زیلوبافی، سفال و سرامیک و ...)
مشاهیر میبد (دینی، علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی)
+ شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: