برگزاری اولین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران

برگزاری اولین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران
اولین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران با هدف هم‌اندیشی در باب نحوه و چگونگی فعالیت انجمن در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان 1392 برگزار گردید. هماهنگی بین اعضاء جهت ارتقاء کیفی و کمی سایت اختصاصی انجمن از دیگر اهداف تشکیل جلسه بود. جلسه با صحبت‌های جناب استاد دکتر مرتضی نورائی آغاز گردید...


اولین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران با هدف هم‌اندیشی در باب نحوه و چگونگی فعالیت انجمن در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان 1392 برگزار گردید. هماهنگی بین اعضاء جهت ارتقاء کیفی و کمی سایت اختصاصی انجمن از دیگر اهداف تشکیل جلسه بود. جلسه با صحبت‌های جناب استاد دکتر مرتضی نورائی آغاز گردید. ایشان بر این نکته تأکید کردند که سایت انجمن متعلق به همه می‌باشد و افزودند، بهتر است انجمن برای فعالیت دانشجویان کارشناسی و دانش‌آموزان نیز، برنامه‌هایی را تدوین کرده به اجرا درآورد. همچنین به پیشنهاد ایشان مقرر گردید جلسات انجمن بصورت ماهیانه و در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار گردد. جلسه با صحبت‌های دیگر اعضاء در باب مسایل مختلف ادامه یافت و در نهایت به اتفاق آراء موارد زیر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
- بروز رسانی سایت با همکاری مستمر اعضاء.
- پرداخت حق عضویت جهت تأمین هزینه های جاری انجمن.
- ثبت انجمن و پی‌گیری انتشار مجله علمی.
تهیه و تدوین اساسنامه انجمن.
ثبت صورتجلسات انجمن.
درج گزارش جلسات انجمن در سایت.
+ پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: