چهارمین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران

چهارمین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران
چهارمین جلسه انجمن تاریخ محلی چهارشنبه 7 اسفند ماه 1392 در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار گردید. دستور جلسه: بررسی پیش نویس اساسنامه پیشنهادی
جلسه راس ساعت مقرر در محل تعیین شده تشکیل و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1- جلسه با بحث در مورد پیش نویس اساسنامه  انجمن تاریخ محلی در بین اعضاء آغاز شد.
2-  در این جلسه همچنین به  مقالات پذیرفته شده در همایش تاریخ شفاهی با موضوع ایثار و شهادت  پرداخته شد .
3-برگزاری کارگاه تاریخ محلی در دستور کار قرار گرفت.
4- همچنین با توجه به استقبال  از عملکرد سایت تاریخ محلی نظر بر این شد که از دوستداران تاریخ محلی در سایت تاریخ محلی پذیرش به عمل آید .
5- ثبت انجمن تاریخ محلی از دیگر موضاعات مطرح شده در این جلسه بود.
+ شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۱۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: